Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 106 seconden

Onlangs ondertekenden Stichting Amstelring Groep en het consortium Eneco, Dura Vermeer en Roodenburg de overeenkomst die zorgvastgoed radicaal gaat verduurzamen. Voor negen woonzorgcentra van Amstelring worden de komende twee jaar op maat gemaakte prestatiecontracten uitgewerkt waarmee de ambities worden gerealiseerd. Zonder investering, met lagere kosten en in goede samenwerking met het consortium, zodat Amstelring meer tijd en geld kan besteden aan de zorg. Dat zijn de spelregels die Amstelring voorlegde aan het consortium. Met als doel bewoners en medewerkers  in de toekomst te verzekeren van een comfortabele en energiezuinige woon-, zorg- en werkomgeving.

 

In 2013 onderzocht Amstelring de energiekosten en het energieverbruik en constateerde dat het anders moest. Samen met Energiesprong daagde zij drie consortia uit om in een concurrentiegerichte dialoog integrale, duurzame concepten te ontwikkelen als showcase voor de zorg. Met als doel het terugdringen van de totale huisvestingslasten. De besparing wil Amstelring inzetten ten gunste van de zorg. Het consortium van energiebedrijf Eneco, bouwbedrijf Dura Vermeer en installateur Roodenburg kwam eind vorig jaar met de meest innovatieve oplossing. Op 14 maart 2014 start de samenwerking officieel door ondertekening van de overeenkomst met als ultieme doel ‘Nul op de Meter’.

Eneco, Dura Vermeer en Roodenburg combineren energie, onderhoud en duurzame renovatie in een op maat gemaakt ontwerp per locatie. Door de breedte van hun scope, met onderhoud, implementatie van zowel installatietechniek als bouwkundige maatregelen en het realiseren van duurzame energieopwekking, heeft Amstelring een aanspreekpunt voor alle vastgoedgerelateerde activiteiten. De besparingen wegen op tegen de investering die het consortium doet. Tegelijkertijd garandeert zij de begrote kostenbesparing met behoud van comfort.

 

De energiemaatregelen en structurele verbeteringen aan de panden zorgen voor een uitstekende basis voor kostenbesparing op energie. De mate waarin wordt bespaard hangt ook af van hoe bewoners en medewerkers omgaan met energie. In samenwerking met kennisinstellingen ontwikkelt het consortium passende gedragscampagnes, zodat besparing op kosten en energie optimaal kan worden gerealiseerd.

 Amstelring ziet dat zorgverlening en vastgoed onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Door ze integraal in de plannen te verwerken, ontstaat perspectief voor de lange termijn waardoor toekomstbestendig zorgvastgoed nu haalbaar wordt.

Voor meer informatie: www.amstelring.nl