Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 111 seconden

zonnekeurDe Nederlandse elektriciteitsnetten kunnen veel groei van zonnestroom aan. Ook de daken van woningen en bedrijven bieden voldoende ruimte voor de groei van zonnestroom en zonnewarmte. Holland Solar is zeer verheugd met deze conclusies uit het rapport van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en DNV-GL, dat op 26 augustus 2014 gepubliceerd is.
Het rapport laat zien dat er 66 GW zonnestroom op de Nederlandse daken past, op basis van de huidige technologie. Er wordt aangetoond dat er vanaf 16 GW aanpassingen aan de netten moeten worden gedaan. Op dit moment is het opgesteld vermogen in Nederland bijna 1 GW. Bij huidige groei verwacht Holland Solar dat 16 GW gehaald gaat worden in de periode 2025 tot 2030.
Dit is goed nieuws voor de Nederlandse zonne-energie industrie. De Nederlandse bedrijven leveren aan een groeiend aantal particulieren en bedrijven zonnestroom-systemen. Regelmatig komt hierbij de vraag of de daken en de netten deze groei wel kunnen herbergen. Het rapport laat zien dat het volop kan. Er is nog voldoende tijd om de netten aan te passen aan de toekomstige scenario’s.
In het rapport wordt een aantal oplossingen geboden voor het netbeheer als de 16 GW zonnestroom wordt overschreden, waarbij het zogenaamde ‘aftoppen’ als eerste wordt genoemd. Holland Solar laat weten dat er reeds andere oplossingen in de sector verkrijgbaar zijn die het aftoppen in een toekomstig scenario onnodig maakt. Met slimme regelelektronica bij het invoeden, mogelijk in combinatie met een beetje energieopslag in huis, of in combinatie met andere vraagsturing, zijn problemen in de netten al snel verholpen.
Holland Solar maakt zich hard voor een toegankelijk en betaalbaar elektriciteitsnet waarbij zogenaamde ‘prosumers’ voldoende mogelijkheden krijgen hun eigen energievoorziening te regelen. Netverzwaringen en aftoppen zijn daarbij ‘laatste keus opties’, vindt Holland Solar. De sector is klaar voor het leveren van kwaliteit, middels opleidingen en ‘Zonnekeur Installateur’ en het bieden van de innovaties voor de toekomst.
Ook in het Europese project PV GRID waarin Holland Solar participeert, blijkt dat er vele oplossingen zijn voor het beheren van de netten in een toekomst met veel meer zonnestroom. Nederland is redelijk uniek door de spreiding van het opgesteld vermogen. Nederlandse en Europese betrokken experts verwachten hierdoor weinig problemen. Op 29 september 2014 is er een Europees congres over dit onderwerp, in Brussel.

Voor meer informatie: www.zonnekeur.nl