Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 111 seconden

Solarrok‘Nederland behoort tot de twee beste pv-clusters van Europa.’ Aan het woord is Ton Veltkamp die namens Solliance betrokken is bij het Europese samenwerkingsproject Solarrok. In opmaat naar de Sunday – het grootse jaarlijkse zonne-energiecongres in Nederland dat dit jaar op 19 november in Burgers’ Zoo Arnhem plaatsvindt en waarvoor men zich via www.sundaynl.nl kan registreren, constateert Veltkamp dat Nederland binnen Europa hoge ogen gooit. Veltkamp, werkzaam bij Solliance-partner Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), stelt vast dat Nederland niet alleen op het gebied van innovatie en technologieontwikkeling goed scoort, maar dat ook de implementatie van pv in een sneltreinvaart toeneemt. “De burgerparticipatie die Nederland momenteel kent is uniek in Europa.”

Volgens Veltkamp kijken de andere Europese deelnemers van het Solarrok-project dan ook likkebaardend naar Nederland. Binnen het EU-project wordt gezocht naar samenwerking en krachtenbundeling van de voornaamste pv-clusters in Europa. Naast Nederland zijn Duitsland, Slovenië, Oostenrijk, Frankrijk, Litouwen, Noorwegen en Spanje deelnemers. Gezamenlijk wordt gestreefd naar efficiënt gebruik van bestaande kennis, onderzoekscapaciteit en infrastructuur om Europa’s leidende rol in de pv-wereld te behouden. “Nederland is niet alleen een groeimarkt als het om afzet gaat, maar is ook een broedplaats van nieuwe technologie met cross-overs die in eigen land getest kan worden. Ik denk aan zaken als biobased pv-modules en dunne filmcoatings. Doordat er binnen ons land bovendien goed samengewerkt wordt door de keten heen, komen innovaties in een stroomversnelling.”

“De voornaamste doelstelling van Solarrak is om de sterke Europese pv-clusters te laten samenwerken om de internationale markt voor de Europese Unie te verbeden en te ontsluiten”, vervolgt Veltkamp. “Als Nederland hopen wij via het project ook nieuwe contacten op te doen met de emerging pv-markten die buiten Europa liggen”, duidt Veltkamp. “Diverse delegaties uit deze landen brengen via tours namelijk een bezoek aan Solarrok-deelnemers.”

Ook Europese productie van zonnecellen en zonnepanelen zijn volgens Veltkamp onderwerp van gesprek in Europa. “Natuurlijk hopen alle deelnemende landen dat de producerende pv-industrie  terugkeert naar Europa”, stelt Veltkamp. “Maar tot die tijd is de verkoop van productieapparatuur voor Europa een zeer levensvatbaar exportmodel. Egypte, Marokko, Turkije en Algerije zijn de nieuwe emerging pv-markten en voor hen kan Europa een zeer grote rol spelen. Daar ligt op de korte termijn dan ook onze toekomst.”