Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 147 seconden

MKB-metaalNa zes kwartalen met een voorzichtige plus, is het MKB-metaal in het tweede kwartaal forser gegroeid. Onder deze sector valt ook de installatiebranche. Op bijna alle onderdelen van de Economische Barometer geven ondernemers aan positiever te zijn dan in voorliggende kwartalen. Aan het einde van het eerste kwartaal waren de verwachtingen over het tweede kwartaal al positief, maar de realisatie heeft de verwachtingen overtroffen. Dit blijkt vooral uit grotere orderportefeuilles en een stijgende vraag naar nieuwe medewerkers.

Zowel de binnenlandse- als buitenlandse orderportefeuilles zijn ten opzichte van het eerste kwartaal toegenomen. De waardering van de beide orderportefeuilles is overwegend positief. Voor het derde kwartaal verwacht ruim de helft van de exporterende ondernemers een verdere toename van de buitenlandse orderportefeuille.

Op de vraag hoe de omzet zich in 2016 zal ontwikkelen ten opzichte van 2015, geeft ruim 25% van de bedrijven aan dat men in 2016 een lagere omzet denkt te realiseren, 15% verwacht een zelfde omzet en bijna 60% van de ondernemers verwacht voor 2016 een hogere omzet.

Eén op de zes bedrijven heeft de verkoopprijzen weten te verhogen. Voor het eerst in vijf jaar wisten relatief veel bedrijven hun verkoopprijzen te verhogen. Dit heeft er toe geleid dat ondernemers in het MKB-metaal een iets beter bedrijfsresultaat hebben weten te realiseren ten opzichte van het vorige kwartaal. Ook het aantal bedrijven dat aangeeft winst te maken is in het tweede kwartaal toegenomen.

De groei in orderportefeuille komt ook tot uitdrukking in de ontwikkeling van de arbeidsplaatsen. Bij de ondervraagde MKB-metaalbedrijven werken gemiddeld 25 medewerkers waarvan 3,2 medewerkers op een flexibel contract, de overige medewerkers hebben een vast dienstverband. Een kwart van de bedrijven heeft in het tweede kwartaal meer mensen in vaste dienst dan in het eerste kwartaal. Ook het aantal bedrijven met meer flexibel personeel is toegenomen, zij het dat de toename minder sterk is dan bij het vaste personeel.

Het aantal bedrijven met openstaande vacatures is ook relatief hoog. De afgelopen kwartalen hadden 20 tot 30% van de bedrijven gemiddeld een a twee vacature open staan, nu geven bijna vier op de tien bedrijven aan gemiddeld 2,1 vacatures te hebben. In een aantal sectoren verwacht men deze vacatures het komende halfjaar niet in te kunnen vullen in verband met een tekort aan vakbekwaam personeel.

Dat het vertrouwen nog niet heel overtuigend is, blijkt uit de investeringsverwachtingen. Sinds het uitbreken van de financiële crisis verwachten meer ondernemers minder te zullen investeren het komende halfjaar dan dat er ondernemers zijn die verwachten meer te gaan investeren. Dit gold ook in het tweede kwartaal van 2016.

Sectoren die het meest positief zijn over het tweede kwartaal, zijn de aan de bouw toeleverende bedrijven en de metaalwarenbedrijven. De verspanende bedrijven zijn minder positief dan gemiddeld in het MKB-metaal. Dit komt mede door de prijsdruk in deze sector. Daar staat tegenover dat relatief veel verspanende bedrijven verwachten het komende halfjaar meer te gaan investeren in hun machinepark. De aan de landbouw gelieerde bedrijven zijn het afgelopen kwartaal het minst positief.

[related_post themes=”text”]