Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 57 seconden

In het eerste kwartaal van 2015 is het aantal aanvragen van Energiebespaarleningen flink gestegen. Ter vergelijking: in 2014 zijn er in totaal ruim 850 leningen aangevraagd. In de laatste drie maanden van 2014 ging het om gemiddeld 50 aanvragen per maand. In de eerste 3 maanden van 2015 zijn er ruim 600 leningen aangevraagd, een gemiddelde van 200 aanvragen per maand.

De vermoedelijke oorzaak van deze stijging is de introductie van het energielabel voor woningen en de vereenvoudigde aanvraagprocedure op www.Ikinvesteerslim.nl. Ook is de lening zelf aangepast. Zo is de rente verlaagd, kan er nu 75% (in plaats van 50%) van het leenbedrag worden besteed aan zonnepanelen en zijn de kosten makkelijker te vergelijken met andere leningsproducten, doordat de afsluitkosten niet meer apart worden berekend.

Ook de komende maanden verwacht het Nationaal Energiebespaarfonds een grote belangstelling voor de Energiebespaarlening. Reden hiervoor is onder andere dat de Energiebespaarlening in de eerste helft van 2015 ook beschikbaar komt voor VvE’s. Bovendien beginnen de samenwerkingen met installatie-, bouw-, energiebedrijven en gemeenten haar vruchten af te werpen. Daarnaast is de verwachting dat de warmtescanactie in Apeldoorn, Vianen en Gouda zal leiden tot aanvragen van de Energiebespaarlening.

Voor meer infomatie: www.svn.nl