Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 116 seconden

Kuijpers en hello energy zijn een samenwerking gestart met als doel organisaties energiebewuster en energiezuiniger te maken. Hello energy maakt de duurzaamheidsprestaties van gebouwen zichtbaar voor gebruikers en bezoekers. Kuijpers realiseert toekomstbestendige installaties en oplossingen. “De data die hello energy verzamelt en visualiseert, gebruiken wij – in combinatie met onze praktische kennis van een gebouw – om besparingspotentieel in kaart te brengen en concrete energiebesparingsmaatregelen te treffen”, vertelt Bob Bloemers, manager duurzame energie bij Kuijpers.

Energiemanagement is onmisbaar
Energiemanagement is volgens beide partijen onmisbaar bij het treffen van maatregelen om duurzaam te ondernemen. Inzicht in het energiegebruik geeft aanknopingspunten om verder te verbeteren en te verduurzamen. Goede technische oplossingen zijn daarbij een must. “Door de handen ineen te slaan, ondersteunen we organisaties op hun weg naar een energiezuiniger gebouw”, vertelt Bob Bloemers. “We hebben al veel gebouweigenaren geholpen met het verlagen van hun energiegebruik. Zo zijn we, door het analyseren van het energiegebruik bij museum De Hermitage in Amsterdam, erachter gekomen dat er veel warmte werd vernietigd. We vonden een slimme oplossing: met deze restwarmte worden nu de kassen van de 450 meter verderop gelegen Hortus Botanicus verwarmd.”

Draagvlak en bewustwording
Hello energy vertaalt ingewikkelde data in begrijpelijke en leuke energieverhalen en de techniek van het gebouw naar de taal van de gebruikers en bezoekers. Dat zorgt voor draagvlak en bewustwording, waardoor gebruikers en bezoekers nog meer worden betrokken bij duurzaamheid. Het visualiseren van de energieprestaties gebeurt onder andere door middel van narrowcasting, een moderne term voor het delen van informatie via beeldschermen. De tool van hello energy toont onder andere het actuele energiegebruik en de actuele energieopwekking. Door zowel een duurzaam gebouw te realiseren als dit vervolgens te visualiseren wordt een verhaal gecreëerd.

Kuijpers gebruikt de data om analyses te maken van onder andere gebruik en kosten en signaleert bijzonderheden om op basis hiervan maatregelen voor te voeren. “Zo hebben we bij één van de bioscopen van Pathé 18% van de energiekosten bespaard door een tiental eenvoudige maatregelen toe te passen”, legt Bob Bloemers uit.

Samenwerken met een gevestigde naam in de installatiebranche is volgens Benno Schwarz (oprichter van hello energy) een geweldige stap. “Juist Kuijpers is innovatief en vervult een belangrijke rol in het realiseren van toekomstbestendige gebouwen. Samen geven we inzicht én bieden we oplossingen voor meer duurzaamheid en energiebesparing. Zo werken we samen aan energiezuinige gebouwen.”