KERN organiseert kennismiddag over nauwkeurig energieprestaties voorspellen

Gepubliceerd op

Op 21 maart a.s. organiseert Kennisinstituut KERN een middag over de nZEB-tool. Met deze tool kan de energiebalans van een gebouw integraal worden doorgerekend en de energieprestatie nauwkeurig worden voorspeld. Deelnemers worden bijgepraat over de huidige en verwachte marktontwikkelingen. Ook vindt de officiële overdracht plaats van de nZEB-tool door ISSO aan Kennisinstituut KERN.

De bouwfysische berekening van de nZEB-tool, het PHPP, is ontwikkeld door het Passive House Institute en wordt al bijna 30 jaar wereldwijd toegepast bij het ontwerp van zeer energiezuinige gebouwen en gebouwgebonden duurzame energievoorziening. De nZEB-tool is de Nederlandse vertaling en doorontwikkeling waaraan KERN heeft meegewerkt. Hij kan worden toegepast voor alle energie-efficiënte ontwerpen die we in ons land kennen.

Kennisinstituut KERN is thuishaven van de kennisoverdracht en ontwikkelingen rondom de nZEB-tool en sinds begin 2019 het verkoopkanaal en tevens de serviceverlener. KERN is vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze tool in ons land. Doel van de bijeenkomst is geïnteresseerden te laten kennismaken met het nauwkeurig voorspellen van energieprestaties in combinatie met garanties op het werkelijke energiegebruik

Na het inhoudelijke deel van deze bijeenkomst en overdracht van de tool door ISSO volgt er een netwerkborrel. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.30 uur.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.