De Richtlijn Luchtreiniging voor reductie Pathogenen is onlangs gepubliceerd. “Er zijn verschillende redenen waarom deze richtlijn hard nodig is”, vertelt Francesco Franchimon, die bij het tot stand komen ervan betrokken was. “Zo is het belangrijk dat gebouwen, nieuw en bestaand, beter resistent zijn tegen infectierisico’s, iets waarop nooit is geanticipeerd in bijvoorbeeld het Bouwbesluit. De coronapandemie heeft deze tekortkoming pijnlijk blootgelegd. Goede ventilatie in combinatie met effectieve luchtreiniging zijn van belang voor het realiseren van een gezond binnenklimaat”.

De richtlijn beschrijft o.a. de werking, effectiviteit en aandachtspunten van gangbare luchtreinigingstechnieken en is opgeleverd door een projectgroep bestaande uit Francesco Franchimon, Binnenklimaat Nederland en experts van IonAir, Euromate, VFA Solutions en PlasmaMade.

Duidelijk informatiepunt
Voor Sjoerd Gersonius van Euromate, snijdt het belang van deze groep aan meerdere kanten, zo vertelt hij. “Tot de pandemie uitbrak was alles rondom binnenluchtkwaliteit heel erg onbekend. Daar is in een rap tempo veel verandering in gekomen. Het was daarom van essentieel belang dat er een duidelijk informatiepunt zou komen voor luchtreiniging technieken. Naast het informeren van de markt moet deze projectgroep er ook voor zorgen dat er een uniforme manier komt om luchtreinigingsproducten te testen. Wij willen samen met Binnenklimaat Nederland één manier ontwikkelen om deze producten te testen. Een gecertificeerde test die aantoont wat het effect is van een product op verschillende soorten vervuiling in een uniforme ruimte. Zo kunnen we laten zien wat het daadwerkelijke nut van een product is op de binnenluchtkwaliteit. Op die manier kunnen we claims ondersteunen of juist ontkrachten en zorgen we ervoor dat de markt een stuk transparanter en inzichtelijker wordt.”

Ventilatie

ENERGIE-EFFICIENTIE WORDT BELANGRIJKER Na jaren van corona, waarin de noodzaak om goed te ventileren in de woon-, werk- en leeromgeving ...

Goed werkende installaties voor binnenluchtkwaliteit

In de winterperiode worden in veel gebouwen en woningen de ramen en deuren zoveel mogelijk dicht gehouden. Zo wordt geprobeerd ...

Actuele gegevens over luchtkwaliteit via app

tado° introduceert een app om gebruikers beter inzicht te geven in de luchtkwaliteit. Ze kunnen volgen welke vervuilende stoffen en ...

Slimme luchtkwaliteitsensoren

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 44 secondenFabrikant van ventilatoren en luchtbehandelingsapparaten S&P heeft slimme luchtkwaliteitsensoren ontwikkeld. Het slimme aan ...