tado° introduceert een app om gebruikers beter inzicht te geven in de luchtkwaliteit. Ze kunnen volgen welke vervuilende stoffen en pollen aanwezig zijn in de lucht die ze inademen en krijgen adviezen over het ventileren van de woning.

Met realtime gegevens, voorspellingen en inzichten in de luchtkwaliteit kan het inademen van slechte lucht worden teruggedrongen. Gebruikers van de app kunnen de Air Quality Index (AQI)-score in de omgeving van hun huis raadplegen en deze informatie gebruiken om actie te ondernemen. De app laat de belangrijkste verontreinigende stoffen in de omgeving zien. Bovendien biedt tado° pollenvoorspellingen voor gras, onkruid en bomen.

De nieuwe functionaliteiten bouwen voort op de tado° Air Comfort Skill, die gegevens over de lucht buiten en binnen samenvoegt zonder dat je daarvoor nieuwe hardware hoeft te kopen. Gebruikers kunnen de luchtvochtigheid per kamer raadplegen en krijgen tips om het luchtcomfort binnenshuis te verbeteren. tado° integreert allerlei verschillende databronnen in visualisaties om de luchtkwaliteit inzichtelijker te maken, zodat deze verbeterd kan worden