Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 89 seconden

logo bodemenergieHet Kennisplatform Bodemenergie – initiatief van SKB en BodemenergieNL – is van start gegaan tijdens een bijeenkomst in het Educatorium van de Universiteit Utrecht. Het kennisplatform richt zich op het vergroten van wetenschappelijke en praktische kennis en kunde rondom bodemenergie. Centraal staat het uitwisselen en ontwikkelen van kennis.

Doelgroep van het platform zijn enerzijds kennisinstellingen, universiteiten en hbo-opleidingen die zich (gedeeltelijk) bezighouden met bodemenergie. Dit kan zijn op het gebied van geohydrologie of energietechniek, maar ook op het gebied van werktuigbouwkunde. Anderzijds richt het platform zich op de gebruikers en bevoegde overheidsinstanties van de techniek. Het platform wil een brug slaan tussen deze partijen zodat informatievragen en kennisvragen gezamenlijk kunnen worden opgepakt en opgelost.

De ruim 40 aanwezigen, waaronder medewerkers van kennisinstellingen, universiteiten en hbo-opleidingen, gemeenten en adviesbureaus lieten zich bijpraten over de opzet en organisatie van het platform en hebben vervolgens gezamenlijk de kennisagenda voor de komende jaren opgesteld. Centraal stonden de thema’s gebruik en onderhoud van bodemenergiesystemen, ontwerp van bodemenergiesystemen en beleid en wet- en regelgeving.

Frank Agterberg, programmadirecteur bij SKB, gaf tijdens de bijeenkomst het stokje over aan Martin Bloemendal, bestuurslid van BodemenergieNL, die het Kennisplatform  met zijn team zal faciliteren.

Martin Bloemendal: “Het Kennisplatform Bodemenergie heeft een meerwaarde voor BodemenergieNL en daarom willen wij dit graag faciliteren. Het staat echter los van de vereniging. De kern van het kennisplatform is dat het wordt ingezet om mensen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken in het uitdenken en oplossen van informatievragen en kennisvragen. Het is dan ook nadrukkelijk bedoeld voor alle geïnteresseerden: van kennisinstituut tot overheid en van adviseur tot eindgebruiker. Iedereen die niet aanwezig was tijdens de bijeenkomst maar wel geïnteresseerd is, kan zich nu natuurlijk nog melden. Dat kan via info@BodemenergieNL.nl.”

Voor meer informatie: www.kennisplatformbodemenergie.nl