Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 175 seconden

Eerdere blogs over verdienmodellen in, en de toekomst van onze branche heeft stof doen opwaaien. Op verschillende LinkedIn-groepen zijn er discussies ontstaan. Via sociale media en uit het veld ontving ik reacties. Leuk! Voor mij reden om u de volgende vier gedachtenspinsels mee te geven. En natuurlijk antwoord op de titelvraag.

 

Leven in een verandering van tijdperk

We leven niet meer in een tijdperk van veranderen. Ik ben van mening dat oude tijden niet meer herleven. Dat wat er voor 2008 was, komt niet meer terug. De vierde revolutie (automatisering & internet) raakt ook onze branche. Installaties die we nu maken, bestaan standaard uit combinaties van hard- en software. Oplossingen waarbij het niet alleen meer gaat om het aandraaien van de juiste schroef. Het gaat ook om het plaatsen van het vinkje op de juiste plek.

Installatiebedrijven die zich alleen richten op de conventionele praktijk krijgen het steeds moeilijker. KPI’s als uur-/materiaalverhouding, binnen/buiten of projectomzet/-marge geven de ondernemer steeds minder houvast.

 

Het begint bij een duidelijke visie en strategie
Waarom en voor wie? Dat zijn de twee hamvragen. Wat is uw visie en wie zet u centraal? Staat u dichtbij de klant, gaat u voor de beste oplossing of voor de laagste prijs? In onze branche merk ik vaak dat we domweg niet kiezen. Ondanks dat we best kennis hebben van wat er om ons heen gebeurt. We doen van alles wat. Met tot gevolg: stuck-in-the-middle. Botsende situaties. Ik maak het met een simpel voorbeeld duidelijk. Het lukt niet om het serviceniveau van KLM aan te bieden tegen het prijsniveau van easyJet. In de jaren dat ik actief ben in de branche merk ik toch dat het dit is wat we aan het nastreven zijn. We roepen steeds: “Het moet anders.” Maar houden tegelijkertijd graag het bestaande in stand. Kies! En bijt door de zure appel heen van de consequentie van uw keuze

 

Andere samenwerking brengt sociale innovatie
Het installatiebedrijf is vanouds gericht op projectmatig werken vanuit lineaire processen. Veelal aan projecten verkregen via aanbestedingstrajecten. Medewerkers in onze bedrijfstak zijn technisch georiënteerd en het is algemeen bekend dat deze meestal communicatief niet sterk zijn. Een uitdaging wanneer je je realiseert dat de nieuwe economie inzet op sociale innovatie. Niet wat je weet en kunt, maar wie je kent en hoe je het brengt. Voor mij komt dit samen in BIM. BIM is samenwerking op integraal niveau, samen bijdragen aan resultaat. Van eerste idee tot aan (jarenlange) exploitatie. We veranderen van samen werken naar samenwerken. Dat vraagt hele andere vaardigheden van mensen. Zelfs om andere ‘type’ mensen. Het zuivere BIMmen gaat bijdragen aan de grotere sociale transitie binnen onze branchebedrijven.

 

De transitie van project- naar dienstmodel
Hoe vertalen wij onze werkzaamheden naar maandelijks factureerbare diensten? Waar verdient u uw geld mee in 2020 en daarna? In mijn blog ‘wat is uw verdienmodel?’ stel ik dat de realiteit onze behoudende opstelling inhaalt. Daarnaast moeten we beter onze kennis en kunde vertalen naar diensten waarin de consument (zowel zakelijk als particulier) toegevoegde waarde ervaart. En dat we lef moeten tonen om te veranderen.

 

Is er toekomst voor het installatiebedrijf?
Ja! Onder de voorwaarde dat dit bedrijf toekomstbestendige invulling weet te geven aan de synergie tussen mensen (o.a. techniek & sociaal), organisatie (o.a cultuur, structuur en processen) en middelen (o.a inzet en gebruik ICT/IT, conceptueel ontwikkelen en BIM). 

 

Contact? www.leertouwer.nl/maartenvanderboon
@maartenvdboon