Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 115 seconden

panel_trends_en_scenarioVijf hoogleraren geven in de publicatie ‘Richting toekomst’ van OTIB hun visie op de gevolgen van de snel veranderende technologische ontwikkelingen voor de toekomst van technische installatiebedrijven. Dit doen zij op het gebied van Duurzaam ondernemen, Smart industry, Slim bouwen, The Internet of Things en Systeeminnovatie. Op basis van trends binnen hun eigen vakgebieden zien de hoogleraren nieuwe kansen voor installatiebedrijven. Maar dan wel voor installatiebedrijven die gericht met hun toekomst aan de slag gaan.

Eén van de kernactiviteiten van OTIB, opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, is het duiden van de voor de branche relevante trends en ontwikkelingen. En bovenal van de gevolgen van deze trends voor de benodigde competenties van werknemers en bedrijven. Daarom doet OTIB onderzoek naar de rol die installatiebedrijven in de huidige en toekomstige samenleving kunnen spelen.

In ‘Richting toekomst’ typeren vijf hoogleraren de toekomstige rollen van installatiebedrijven als Integrator, Creator, Assembler en Operator/Provider. Alle vijf zijn ze het erover eens dat installatiebedrijven zich bewust moeten zijn van de toegevoegde waarde van hun rol en daarbij kritisch moeten kijken naar hun huidige businessmodel. Onder deze voorwaarden kan de branche zich volgens de hoogleraren positioneren als dé samenwerkingspartner van alle partijen in de diverse ketens.

Kennis blijft volgens de hoogleraren de cruciale factor voor succes. Maar werknemers en werkgevers in de technische installatiebranche dienen daarnaast ook over andere competenties te beschikken. Zo moeten zij initiatiefrijk kunnen samenwerken, in systemen kunnen denken en hun deskundigheid weten uit te leggen aan de klant. Ook moeten zij oog hebben voor duurzaamheid en voor duurzaam ondernemen en moeten zij zich (meer) richten op slim werken.

Evenals de hoogleraren ziet OTIB kansen voor de toekomst van de installatiebranche. Met de mooiste kansen voor bedrijven die geïnspireerd en welbewust inspelen op een wereld in beweging: van veranderingen van de technologie en de samenleving tot veranderingen van de klantvraag en van het eigen bedrijf.

Met de opkomst van internet is de wereld ‘smart’ geworden. Mensen en bedrijven beschikken 24/7 over informatie, vormen netwerken en bedenken en produceren elke dag nieuwe oplossingen. Ook op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, mobiliteit, zorg en industrie. Juist op deze terreinen kunnen installatiebedrijven een belangrijke rol spelen, legt OTIB uit. Mits zij goed weten in te spelen op de voor hen relevante trends.

[related_post themes=”text”]