Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

Maar liefst vier op de vijf installateurs verwacht ondersteuning van een leverancier bij het maken van een offerte voor een duurzaam project. Dit percentage is onder W-installateurs net iets hoger dan onder E-installateurs. Dit blijkt uit de Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen Installatie van BouwKennis. Het rapport laat zien dat er grote kansen liggen voor leveranciers in de ontzorging rondom duurzame oplossingen.

Het percentage installateurs dat ondersteuning van een leverancier verwacht bij het maken van een offerte voor een duurzaam project is fors. Onder W-installateurs is dit maar liefst 87% en bij de E-installateurs ligt dit aandeel slechts een fractie lager (85%). Deze hoge percentages laten zien dat het maken van een goede offerte voor een duurzaam project specifieke kennis vereist en dat hulp gewenst is. Het feit dat de behoefte aan ondersteuning bij algemene offertes in algemene zin veel lager ligt (W-installateur: 59% (zeer) interessant, E-installateur: 57% (zeer) interessant, onderstreept deze conclusie.

Een gebrek aan kennis over de daadwerkelijke terugverdientijd speelt de keuze voor een duurzame oplossing in de praktijk nogal eens parten. Het goed voorrekenen van de terugverdientijd van een duurzame oplossing kan tegenwicht bieden aan dit probleem. Niet voor niets ziet een overgrote meerderheid van de installateurs meerwaarde in het voorrekenen van de terugverdientijd van duurzame oplossingen richting klanten. Dit percentage ligt onder E-installateurs (87%) iets hoger dan onder W-installateurs (81%). Ook hierin ligt een belangrijke rol weggelegd voor leveranciers. Zij kunnen installateurs helpen met het voorrekenen van de terugverdientijd door de benodigde specificaties van producten en door voorbeeldprojecten aan te leveren.

Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl