Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 132 seconden

‘Als burger, vakexpert maar ook als installateur moeten we ons afvragen of we wel zo snel van het aardgasnet af willen gaan.’ Dat stelt ing. Ron Bosch Senior, docent ‘Installatie Technologie’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en eigenaar van Technisch Ingenieurs Adviesbureau Bosch te Rosmalen. ‘In twee maanden tijd nieuwbouw omschakelen op warmtepompen. Onzin! We laten ons gek maken.’ 

‘Kunt het zich nog herinneren? Medio 2002 was drs Pieter van Geel als minister verantwoordelijk voor het milieubeleid in Nederland. Met loftrompet stak hij overal bovenuit om EPA-adviezen te gaan koppelen aan o.a. woningen en overige bouwwerken. Vele nieuwe opleidingen tot Energie Prestatieadviseur of opnemer hebben we sinds die tijd voorbij zien komen. Adviseurs (inspecteurs) die bij de toenmalige nutsbedrijven vandaan kwamen, begonnen voor zichzelf als EPA-adviseur.

Energieabel via internet
Maar de meeste bedrijven met deze adviseurs bestaan inmiddels niet meer. Ook de stichting [SECN], die zich met 40 gerenommeerde landelijk opererende ingenieursbureaus bezighield in EPA-land, is geheel via turbo-liquidatie opgeheven. De markt zat er niet op te wachten. Er werd immers niet gehandhaafd. Duizenden woningen zijn gelabeld en dito gebouwen. Maar vele ministers later heeft een energielabel geen waarde meer. Tegenwoordig kan de bakker of slager op de hoek een energielabel aanvragen door deze simpelweg aan te vinken via internet.

Waanzin
Wat een ongelooflijke waanzin! Sinds 1995 moet alles via de ‘markt’. Maar uiteindelijk kwam er daarna niets tot stand. Een praktisch werkend systeem van laboratoria, ontwikkelende adviseurs die cursussen moesten volgen, daarna weer nieuw te volgen opleidingen en certificatieprocessen n.a.v. kwaliteitsborging, langlopende onderzoeksprojecten…allemaal weggegooid geld. En dit alles voor de heilige ‘markt’. Oh ja, er kwamen nog ‘labels voor gebouwen’; ronduit ambtelijke onzin om tenminste nog iets te ‘doen’. Label A werd opgevolgd door A++ en is nu weer label A.

Soortgelijke cyclus
En nu willen we in twee maanden tijd nieuwbouw omschakelen op warmtepompen, zonder ook maar naar het samenhangend geheel te kijken. Onzin. Projectontwikkelaars kijken alleen naar het laaghangende fruit: voor zo weinig mogelijk geld de hoogste EPC-punten scoren. Installatie-experts zullen geschoold moeten worden; dus storten we ons weer in een soortgelijke cyclus als in 2002, toen we dachten de wereld te verbeteren met EPA-adviezen.

Ga niet zo maar van het gas af
Mijn advies: ga niet zo maar van het gas af. Neem uw keuze bewust, kijk naar het gebouw, de omgeving, de infrastructuur én de behoefte. En laat u vooral niet gek maken door het mediacircus dat nu op gang is gebracht. Hanteer als basis altijd de TRIAS-energetica:
– beperk fossiele brandstoffen en gebruik ze zo efficiënt en schoon mogelijk;
– beperkt de energiebehoefte van ventileren, warmte- en koude-opwekking;
– gebruik duurzame energie.’