Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 62 seconden

Alleen bij hoge uitzondering is de cv-ketel in nieuwbouwwoningen nog toegestaan na 1 juli a.s. Dat is eerder dan verwacht. Tot nu toe werd 1 januari 2019 genoemd als datum waarop de aansluitplicht op het gasnet vervalt. Dat maakte Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bekend op het congres Aardgasvrije nieuwbouw, georganiseerd door het Lente-akkoord.

Licher pleitte er verder voor dat de 100.000 woningen met gasaansluiting die nu gerealiseerd worden alsnog worden aangepast. Hiervoor zullen netbeheerders, ontwikkelaars, gemeenten en kopers aan tafel moeten gaan zitten. Binnenlandse Zaken denkt dat in 90% van de projecten waar nog geen vergunning is verleend de ketel er alsnog uit kan. Bij projecten waarvoor de vergunning al is verleend is dit 50%, bij projecten in verkoop 30% en bij projecten waarvan de bouw al is gestart gaat het om 10%.

Verder krijgen alle gemeenten een brief met een uitnodiging om voor 1 juli een bestaande wijk aan te melden die aardgasvrij wordt gemaakt. Daarvoor is in totaal 90 miljoen euro beschikbaar. De plannen worden voor 1 oktober beoordeeld en voor 1 december wordt het geld overgemaakt, zo zei Licher. Gemeenten die nog niet in 2018 kunnen starten met het aardgasvrij maken van een wijk, worden gevraagd aan te geven of ze dat in 2019 of 2020 wel kunnen doen.