Groothandel Havé Verwarming brengt een houtrookfilter op de markt die de uitstoot van koolstofmonoxide met 55 procent vermindert, aldus een onderzoek van het Duitse testinstituut RRF. De stofuitstoot daalt bij gebruik met 65 procent. Daarbij wordt de houtrook nagenoeg geurloos. Het opbouw houtrookfilter is een uitvinding van Ecolink Solutions en heeft de werking van een katalysator waarbij schadelijke stoffen worden naverbrand.

De onderzoeksresultaten komen op een moment dat verschillende Nederlandse partijen, zoals gemeentes, GGD’s, het Longfonds en het RIVM, vragen hebben over de schadelijke effecten van houtrook. De opbouw houtrookfilter kan voor houtkachels een oplossing zijn om overlast tegen te gaan. Harm-Jan van Veldhuizen, algemeen directeur: “Door de juiste stookwijze in combinatie met de plaatsing van een houtrookfilter gaan de uitstootcijfers omlaag. Zo wordt geuroverlast voorkomen en verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk.”

Werking
De edelmetaal katalysator in de houtrookfilter afrekent met onverbrande deeltjes in de houtkachel. Daarmee is de werking van de houtrookfilter vergelijkbaar met de katalysator in een auto. De houtrookfilter wordt direct op of achter de stookinstallatie geplaatst. Daar worden fijnstof, schadelijke stoffen en geurverbindingen afgebroken en omgezet in onschadelijke stoffen. De plaatsing en het onderhoud van het houtrookfilter zijn eenvoudig en het filter gaat zo’n twintig stookseizoenen.