Deel 5 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is herzien. Deze richtlijn geeft praktische toelichting op de normen en eisen in de Bouwregelgeving die van belang zijn voor gasleidingen in gebouwen. Hij is bedoeld voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.
In januari 2018 verscheen er een grondig herziene publicatie, waarin de oude delen 5, 6 en 7 over de aanleg van gasleidingen waren samengevoegd. Na publicatie bleek er snel behoefte om een aantal zaken verder te verduidelijken. Dit betrof met name de figuren, maar ook de aanwijzingen wanneer mantelbuizen wel of niet geplaatst moeten worden, bescherming tegen UV voor kunststofleidingsystemen, PE-ondergronds en trekvaste verbindingen ondergronds. De NEN benadrukt dat deze praktijkrichtlijn van groot belang is voor een goede en veilige installatie van de gasinstallatie.
De NPR 3378-delen maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'.