Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 76 seconden

naamloosIn een nieuwe instructiefilm geeft Uneto-VNI tien aanbevelingen aan cv-monteurs voor het goed en veilig onderhouden van cv-installaties. De brancheorganisatie verwacht hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit van cv-onderhoud en het aantal koolmonoxide-ongevallen terug te dringen. De film ‘Tien controlepunten voor een veilig gasverbrandingssysteem’ laat onder andere zien hoe een monteur de rookgassen meet, de installatie inspecteert op lekdichtheid en de beugeling van de rookgasafvoer controleert. Uneto-VNI hoopt dat veel bedrijven de film als instructiemateriaal in bijvoorbeeld toolboxmeetings gaan gebruiken.

Behalve instructies voor cv-installaties in woningen, komen ook appartementencomplexen met een collectieve rookgasafvoer aan bod. De tien controles die in de film worden uitgevoerd, zijn terug te vinden in het document ‘Tien controlepunten voor veilige werking en onderhoud van gasverbrandingsinstallaties’ dat de brancheorganisatie eind vorig jaar publiceerde.

Hoewel Uneto-VNI de controlepunten als aanbeveling presenteert, zijn ze niet geheel vrijblijvend. Leden die dit jaar de ‘sticker gecontroleerd 2017’ bestellen, onderschrijven namelijk dat zij de cv-installatie op basis van de tienpuntenlijst onderhouden. De film kan hen ondersteunen om deze werkmethode te gaan hanteren, zo betoogt de brancheorganisatie.

Als het aan Uneto-VNI ligt, maken de tien controlepunten binnenkort onderdeel uit van een uniforme erkenningsregeling met zwaardere vakbekwaamheidseisen voor cv-monteurs. Zowel Uneto-VNI als de Onderzoeksraad voor Veiligheid roepen het kabinet op om deze regeling wettelijk verplicht te stellen, zodat ze voor alle installateurs in ons land gaan gelden. De oproep wordt ondersteund door de Consumentenbond, Brandweer Nederland, Netbeheer Nederland, Veiligheid NL en VACpunt Wonen.

Link naar de film

[related_post themes=”text”]