Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 98 seconden

Gas stove. CloseupDe Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3378 geeft toelichting en voorbeelden bij de normen voor gasinstallaties en de eisen die het Bouwbesluit 2012 daaraan stelt. De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’ heeft de delen 0, 3, 4, 60 en 61 van deze NPR herzien, want de voorgaande versies dateerden uit 2007, respectievelijk 1999. De wijzigingen zijn vooral bedoeld voor extra duidelijkheid en toepasbaarheid.

Het betreft de volgende wijzigingen:

Deel 0 (‘Algemeen’) geeft een algemene inhoudsopgave en toelichting op alle delen. Bovendien worden alle definities gegeven die in meer dan één deel voorkomen. Dit deel wordt jaarlijks aangepast om actueel te blijven.

In deel 3 (‘Dimensionering gasleiding voor aardgas met de grafiekmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078’) en deel 4 (‘Dimensionering gasleiding voor propaan met de grafiekmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078’) zijn alle waarden omgezet van onder- naar bovenwaarde.

Het herziene deel 60 en het herziene deel 61 zijn nu aangesloten op het Bouwbesluit 2012 en geven extra of verduidelijkte toelichting voor de meest voorkomende afvoersystemen. Deze delen beschrijven de positie van een uitmonding van rookgasafvoer (schoorsteen) voor verschillende uitmondingsgebieden, gerelateerd aan de positie van ventilatietoevoeropeningen. Dit is van belang voor de gezondheid van de bewoners of gebruikers van het gebouw en voor een goede werking van de installatie. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de verdunningsafstand, met verwijzing naar de normen NEN 2757-1 en NEN 2757-2. De delen 60 (‘Uitmondingen, hinderafstand en verdunningsafstand – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2’) en 61 (‘Uitmondingen; goede werking – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2’) geven aanwijzingen hoe hieraan te voldoen. Ook wordt aandacht gegeven aan het voorkomen van hinder in situaties waarvoor het Bouwbesluit geen eisen stelt. Verder wordt een toelichting gegeven op de toepasbaarheid van (half-)CLV-systemen.

NEN heeft een online platform voor installatieprofessionals ontwikkeld dat toegang biedt tot de nieuwste delen en nog veel meer: ‘Werken met NPR 3378’. NPR 3378 is hierdoor niet alleen op papier beschikbaar, maar ook digitaal met vele extra’s. Bovenstaande herziene delen zijn op dit platform ook beschikbaar, net als de zes meest relevante gasnormen.

Voor meer informatie: www.nen.nl