NEN publiceert norm voor algemene installatiepraktijk

Gepubliceerd op

Voor het eerst sinds het bestaan van NEN 1010, dé norm voor elektrotechnische installaties, verschijnt een norm voor de meest voorkomende typen laagspanningsinstallaties. Deze NEN 4010 is bedoeld voor alle installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten.

De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn of haar werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.

Uitgangspunten
Bij de bepaling van het onderwerp en het toepassingsgebied van NEN 4010 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•             NEN 4010 moet aansluiten bij de Nederlandse installatiepraktijk.
•             Het taalniveau (leesbaarheid) moet aansluiten bij de doelgroep.
•             NEN 4010 mag niet in strijd zijn met NEN 1010.

Wat is de status van NEN 4010?
Door NEN 4010 toe te passen, voldoet een installateur ook aan de elektrotechnische veiligheidseisen in de bouwwet- en regelgeving. Dat geldt alleen binnen het toepassingsgebied van NEN 4010. Voor onderwerpen die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, moet NEN 1010 worden gebruikt.