Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 72 seconden

Er is door installatiebedrijven bij haar klanten nog veel te besparen op energielasten. Vooral op het zogenaamde ‘laag hangende fruit’ als verlichting en isolatie. Uit onderzoek blijkt echter dat er bij ondernemers een gebrek is aan tijd, geld en knowhow. Dit weerhoudt hen er nu nog vaak van om daadwerkelijk met energiebesparing aan de slag te gaan. Het Klimaatplein biedt nu deze doelgroep een gratis energiescan, inclusief filmpjes van enkele Nederlandse topexperts.

Met de gratis CO2-calculator op het Klimaatplein is inzicht te krijgen in het eigen energiegebruik en de uitstoot van CO2 die daarmee gepaard gaat. Ook is meteen te zien welke energiebron binnen een organisatie relatief de meeste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Vervolgens wordt ondernemers met het 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen een energiescan geboden. Daarmee is op tientallen manieren en handig gerubriceerd te zien hoe je als mkb-bedrijf kunt besparen op energielasten. Bijvoorbeeld door te kijken naar hoe je nog kunt besparen op energie die gepaard gaat met ICT, verlichting of isolatie.

Het Klimaatplein werd inmiddels zo’n 225.000 keer bezocht. Velen profiteerden van de gratis energiescan door gebruik te maken van het 5-stappenplan. Dit stappenplan is onlangs aangevuld met enkele filmpjes van Nederlandse topexperts op het gebied van energiebewust ondernemen. Onder andere MKB Nederland, TU Delft en het Planbureau voor de Leefomgeving leverden hier bijdragen aan. Op deze wijze worden ondernemers laagdrempelig en praktisch geholpen om invulling te geven aan energiebewust ondernemerschap.

Voor meer informatie: www.klimaatplein.com