Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 195 seconden

De techniekbranche in Nederland schreeuwt om jonge, goed opgeleide vakkrachten. Bedrijven weten niet hoe ze de jaarlijkse uitstroom van werknemers die de branche verlaten aan moeten vullen met leerlingmonteurs. Daar is nu een oplossing voor: werkloze jongeren worden mentaal sterk gemotiveerd, op maat opgeleid en  met een eigen mentor c.q. leermeester een gegarandeerde baan met een mooie toekomst geboden in de techniek. Het initiatief van CHEMProjects wordt omarmd door bedrijven en de vakvereniging.

 

De arbeidsmarkt zit te springen om jonge mensen die een vak binnen de techniekbranche willen leren. Alleen al in de koeltechniek is er een jaarlijks tekort van 400 monteurs. Werknemers die de koeltechniek verlaten kunnen niet worden vervangen door voldoende goed opgeleide jonge monteurs die direct aan de slag kunnen binnen een bedrijf. “Terwijl gigantisch veel jongeren tussen 16 en 23 jaar thuis zitten zonder doel of toekomstperspectief. Daar hebben wij een oplossing voor gevonden. Wij leren die jongeren intern het vak, op zo’n manier dat ze per direct operationeel inzetbaar zijn op de werkvloer”, zeggen Paul Heinerman en Wubbo van der Roest van CHEM-Projects, de tak van CHEMGroep BV in de Rotterdamse Botlek die leer- en werktrajecten aan biedt.

 

Naast hun basisopleiding worden vakspecifieke vaardigheden geleerd in het opleidingscentrum van de CHEMGroep aan de Neckarweg in het Rotterdamse Botlekgebied. Opvallend is dat daar gewerkt wordt aan hun ‘mental attitude’: ze worden op een bijzondere manier getraind en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. “Wij testen eerst uitvoerig op competenties, vaardigheden en hebben eventueel nog zo’n 80 andere tests in samenwerking met business partners als Schouten & Nelissen. Zo ontstaat een beeld van die jongen en we zetten die jongeren vervolgens in hun kracht met een specifiek coachings- en begeleidingstraject. Alles wat je aandacht geeft wordt groter. Daardoor ook hun motivatie en dat is blijvend”, zegt Heinerman, die eerder verantwoordelijk was voor coachings- en veranderingstrajecten bij verschillende multinationals.

 

Na een aantal weken wordt de leerlingmonteur kant en klaar afgeleverd in een bedrijf dat tevoren heeft aangegeven een aantal nieuwe monteurs af te willen nemen. Een eigen leermeester van CHEMProjects geeft ze vervolgens een jaar lang, 24 uur per dag, persoonlijke begeleiding.

“Bedrijven hebben vaak geen tijd om een ervaren vakkracht vrij te maken om de leerlingmonteur aan de hand te nemen en vraagstukken op te lossen. Dat doen wij dus zelf”, zegt Heinerman.

 

Inmiddels wordt ook gepraat met ROC’s, en de wat grotere gemeenten over het opleidings- en stagetraject. “We zijn de MTS nieuw leven aan het inblazen.” Van der Roest: “Iedereen in de markt schreeuwt geen personeel te kunnen vinden. Daar hebben wij dus wat aan gedaan.” Op een manier die volgens Van der Roest voor bedrijven bovendien interessant is, omdat CHEMProjects erin slaagt het uurtarief voor deze jongeren onder de 23 jaar normaliter onder de 20 euro te houden. 

Het initiatief van CHEMProjects heeft grote belangstelling gewekt bij bedrijven, zodat binnenkort het pilotproject start voor de opleiding van de eerste jongeren tot koelmonteur, die als ze klaar zijn, gegarandeerd een baan hebben. “Niet het makkelijkste vak om te leren”, zegt Van der Roest, die zelf ooit het Skidome in Dubai van koelsystemen heeft voorzien.

 

Het opleidingstraject bestaat uit de basiscursus koudetechniek en de certificeringen voor hardsolderen, F-gassen, VCA en de mentale training BMS. De pilot wordt omarmd door de Nederlandse Vakvereniging voor Koude- en Luchttechniek NVKL, die CHEMProjects en van der Roest en Heinerman direct tot ‘ambassadeurs’ van de vakvereniging uitriep.

CHEMProjects richt zich op opleidings- en leer- en werktrajecten in zeven branches: het havenbedrijf, grond-weg en waterbouw, de bouw, transport en logistiek, metaal en industrie, de veiligheidsbranche en de tak afval en milieu. Van der Roest:

“Als een bedrijf zich bij ons meldt, stemmen we het opleidingstraject af op hun wensen. We zijn in staat een complete technische afdeling van een bedrijf geheel te vernieuwen.”