Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 53 seconden

Het geheel vernieuwde Handboek WoonKeur 2015 is verschenen. Het nieuwe handboek omvat naast de eisen voor WoonKeur Nieuwbouw nu óók de eisen voor Woonkeur Bestaande woningen.  WoonKeur stelt eisen aan de gebruiksveiligheid, de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van woningen en woongebouwen.

In het handboek staan de eisen die voor de architect van belang zijn en de eisen die voor uitvoerende partijen relevant zijn in aparte modules weergegeven. Het waarom van iedere eis wordt in het boek toegelicht en het boek is voorzien van vele verhelderende tekeningen. WoonKeur is ontwikkeld in samenwerking met onder andere consumentenorganisaties (Ouderenbonden, VACpunt Wonen) en koepelorganisaties als Bouwend Nederland en Aedes.

Het Handboek WoonKeur is te bestellen via de website van SKW Certificatie, www.woonkeur-skw.nl.

Binnenkort is er ook een mogelijkheid om losse modules te bestellen. Er zijn zes verschillende modules die naar verwachting per 1 oktober als digitale versie beschikbaar komen.

SKW Certificatie is onderdeel van SKG-IKOB Certificatie. SKG-IKOB Certificatie levert het totale certificeringspakket voor de bouw in één efficiënt traject, zowel KOMO-certificering als Bouwen aan MVO, ISO 9001-, VCA- en milieucertificering (ISO 14001).