“Er moet snel duidelijkheid komen over de ‘levensgevaarlijke’ Agpo Ferroli cv-ketels”

Gepubliceerd op

Techniek Nederland roept Kiwa en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de veiligheid van de Agpo-Ferroli cv-ketels die in het tv-programma Kassa als ‘levensgevaarlijk’ werden bestempeld. Het gaat daarbij om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Voorzitter Doekle Terpstra: “Woningeigenaren en huurders moeten zo snel mogelijk weten of cv-ketels van Agpo-Ferroli kunnen leiden tot onveilige situaties. Daarbij moet vertrouwd kunnen worden op het oordeel van Kiwa en de NVWA. Tot nu toe hebben beide instanties geen aanleiding gezien om toestellen van Agpo-Ferroli van de markt te weren.”

Ook de leden van Techniek Nederland willen weten waar zij aan toe zijn, aldus de voorman van de ondernemersorganisatie. “Installateurs krijgen straks vragen van klanten die dit type cv-ketel in huis hebben. Die moeten zij kunnen beantwoorden. Ook voor hen is het dus belangrijk om te weten wat het standpunt is van Kiwa en de NVWA.’

Onderhoudsrichtlijn
Agpo-Ferroli wijst er in een reactie op dat brandincidenten alleen kunnen voorkomen bij slecht onderhoud. Terpstra hierover: “De leden van Techniek Nederland onderhouden de toestellen volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Maar zelfs het ontbreken van goed onderhoud mag nooit leiden tot brandincidenten.” Terpstra benadrukt dat Techniek Nederland haar verantwoordelijkheid heeft genomen om veiligheidsrisico’s te voorkomen. Naar aanleiding van een incident in 2018 heeft de ondernemersorganisatie Agpo verzocht om voortaan hittebestendige kit mee te leveren bij vervangende brandersets. Ondanks een herhaalde oproep, mede vanuit de grote servicebedrijven, bleek Agpo Ferroli hiertoe niet bereid.

Openheid van zaken
Agpo-Ferroli meldt op haar website volledig openheid van zaken te hebben gegeven en de NVWA volledig op de hoogte en betrokken te hebbengehouden. 'In 2009 hebben wij zelf via de landelijke pers, nieuwsbrieven aan adviesbureaus, installateurs, cursusaanbod, onderhoudsinstructies iedereen op het probleem gewezen. Er is er altijd openheid van zaken geweest naar de NVWA inzake de aantallen schade gevallen en we doen inspecties. Verder is op verzoek van de NVWA een risicoanalyse gemaakt waarin naar voren kwam dat de overeengekomen maatregelen risico’s minimaliseren en afdoende zijn. Een voorbeeld is dat wij de onderhoudsets preventief hebben aangepast in overleg met de NVWA. Ook hebben we aan onze homepage een speciale link met informatie toegevoegd, met uitleg voor consument en professional. Vanuit de afdeling service, ten slotte, wordt ieder jaar middels een brief uitvoerig gewezen op de officiële onderhoudsinstructies. Intern zijn er procedures en richtlijnen die er moeten zorgen voor een goed veiligheidsbeleid.'

'Alleen bij zwaar vervuilde wisselaars'
Het probleem treedt volgens Agpo-Ferroli alleen op bij zwaar vervuilde wisselaars. Corrosie in de wisselaar treedt alleen op bij aluminium wisselaars in combinatie met lagerookgastemperaturen (condenserende ketels), (90% van de ketels in de markt hebben een aluminium wisselaar). Deze dienen elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt te worden volgens het onderhoudsvoorschrift. Indien de eigenaar langere tijd geen onderhoud heeft laten uitvoeren, adviseert Agpo-Ferroli dit alsnog te laten uitvoeren door een erkend installateur/service en onderhoudsbedrijf. Mocht er recent onderhoud zijn uitgevoerd door een installateur, dan vraagt Agpo-Ferroli opnieuw contact op te nemen en te vragen of bij het laatste onderhoud ook de wisselaar is gereinigd.
Over de huidige serie hr-etels, de BlueSense, die sinds 2011 op de markt zijn, meldt Agpo-Ferroli: 'Deze heefteen RVS-wisselaar. RVS corrodeert niet. Hier zal ook bij slecht uitgevoerd onderhoud het probleem waar het nu om gaat niet optreden.'