Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 150 seconden

Vier brancheorganisaties verenigd in het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw zijn verontwaardigd over de gang van zaken bij het energielabel. Sinds 1 januari van dit jaar zijn ontwikkelaars en bouwers wettelijk verplicht om bij de oplevering van een nieuwbouwwoning een energielabel te overhandigen aan de koper. Ondanks herhaalde aanmaningen vanuit de bouw en kritische vragen vanuit de Tweede Kamer is het nog steeds niet mogelijk om bij oplevering een energielabel voor een nieuwbouwwoning te verkrijgen. Dit komt volgens de vier verenigingen doordat het ministerie van BZK de procedure niet op orde heeft.

Met het wettelijk verplichte energielabel wordt aangetoond dat een nieuwe woning wat betreft energieprestatie voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Opdrachtgevers en bouwers hebben de invoering van zo’n label – een verplichting vanuit Brussel – altijd ondersteund. De vier organisaties zijn het echter meer dan zat dat de procedure om zo’n definitief label te krijgen nog steeds niet werkt. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland karakteriseert de gang van zaken als ‘absolute chaos’.

Voor het aanvragen van energielabels voor nieuwbouwwoningen is een internetapplicatie in opdracht van het ministerie van BZK ontwikkeld, waarin kinderziekten en ontwerpfouten blijken te zitten. In maart stuurden de vier brancheverenigingen hun eerste brandbrief aan minister Blok. In mei werden indringende Kamervragen gesteld, maar nog steeds werkt het systeem niet. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de door BZK gekozen oplossing helemaal niet kan werken, omdat het gebaseerd is op de BAG-registratie bij het kadaster. Gemeenten dienen daarvoor zorg te dragen, maar zij hebben daar tot een half jaar na oplevering de tijd.

Inmiddels laten kopers bij de oplevering van hun nieuwe woning op grote schaal aantekenen dat het energielabel ontbreekt. Op basis daarvan zijn zij gerechtigd om een deel van de laatste 5% van de koopsom in te houden. Ook heeft de Inspectie voor de leefomgeving boetes en dwangsommen aan bouwers in het vooruitzicht gesteld als zij geen energielabel overhandigen, terwijl zij daartoe gewoonweg niet in staat zijn. Volgen Verhagen leidt de bouw schade door de gang van zaken.

Voor de nieuwbouw is het verstrekken van het energielabel overigens een puur administratieve aangelegenheid, gebaseerd op Europese regels. Alle nieuwbouwwoningen in Nederland voldoen ruimschoots aan het energie A-label, omdat de eisen in het Bouwbesluit veel scherper zijn dan die van het A-label. Om die reden hebben de vier brancheverenigingen minister Blok met klem verzocht om de verplichting voor een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen op te schorten, totdat de te doorlopen procedure naar behoren werkt.

Maxime Verhagen: “Alle nieuwbouwwoningen die op dit moment worden opgeleverd, voldoen ruimschoots aan de vereisten van het A-label; het tijdelijk opschorten van de verplichting om bij oplevering een energielabel te verstrekken, doet daar niets aan af! Wij zijn van mening dat de gekkigheid nu lang genoeg heeft geduurd en dat de minister niets meer belooft, maar nu handelt en de verplichting opschort tot hij orde op zaken heeft gesteld.”

U kunt hier de brief downloaden die de vier brancheverenigingen op 9 oktober aan de minister hebben verstuurd:

http://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2015/10/20151009-brief-minister-energielabel.pdf