Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 97 seconden

De Energiebespaarlening breidt uit. Vanaf 24 juni zijn er vier nieuwe mogelijkheden die gefinancierd kunnen worden met een Energiebespaarlening. Het gaat om: bodemisolatie in combinatie met vloerisolatie, een energiemonitor, een biomassaketel en ontheffing bij onhaalbare isolatiewaarden. Deze uitbreiding brengt uiteraard ook nieuwe kansen voor installateurs en aannemers. Op www.ikinvesteerslim.nl/maatregelen zijn alle maatregelen en de ontheffing die onder de voorwaarden van de Energiebespaarlening vallen gepubliceerd.

 

Op basis van nieuwe inzichten en verzoeken uit de markt zijn er vier maatregelen toegevoegd. Dit betekent dat particuliere woningbezitters de Energiebespaarlening nu ook kunnen gebruiken voor bodemisolatie in combinatie met vloerisolatie, een energiemonitor, een biomassaketel of een ontheffing kunnen krijgen bij onhaalbare isolatiewaarden.

 

De Energiebespaarlening in een notendop:

– De lening is beschikbaar voor eigenaren die de woning zelf bewonen. Het gaat alleen om bestaande woningen.

– De lening is alleen bedoeld voor energiebesparende maatregelen die door een installateur of aannemer in of aan de woning worden uitgevoerd.

– De maatregelen mogen pas worden uitgevoerd na akkoord-offerte Energiebespaarlening.

– Een woningeigenaar kan minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.

– De Energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente die vaststaat over de hele looptijd.

– Het gaat om een jaarannuïteitenlening: de huiseigenaar betaalt per maand voor rente en aflossing en lost zo de hele lening af. Leningen tot € 5.000,- worden in zeven jaar afgelost, hogere leningen in tien jaar.

– Onbeperkt boetevrij aflossen.

– De afsluitkosten bedragen 2% over de hoofdsom van de lening. De lening wordt onderhands verstrekt zonder tussenkomst van een notaris.

 

Op de website ikinvesteerslim.nl is meer informatie te vinden over de Energiebespaarlening, woningeigenaren kunnen checken of zij in aanmerking komen voor de lening en deze afsluiten. Ook zijn er op ikinvesteerslim.nl ervaringen van installateurs te lezen en wordt er promotiemateriaal aangeboden die aannemers en installateurs kunnen gebruiken om hun klanten te wijzen op de mogelijkheden van de lening. Op www.belastingdienst.nl onder privé/wonen staat meer informatie over de renteaftrekbaarheid van een lening