Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 104 seconden

Armacell EPDNaar eigen zeggen als eerste producent van flexibele technische isolatiematerialen, presenteert Armacell nu milieuproductverklaringen die gebaseerd zijn op een onafhankelijk gecalculeerde ecologische balans. Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declaration, EPD) worden in de bouwbranche steeds belangrijker: ze weerspiegelen de milieueffecten van bouwproducten transparant, onafhankelijk en controleerbaar en leveren gedetailleerde informatie met gefundeerde cijfers en gegevens. Als ‘Paspoort van Duurzaamheid’ vormen EPD’s de basis voor de planning van ecologisch verantwoorde gebouwen overeenkomstig certificeringssystemen als LEED en Breeam.

De bouwsector is een van de bedrijfstakken waarin de meeste grondstoffen en energie worden verbruikt. Gebouwen verbruiken wereldwijd de meeste grondstoffen, rond 30 % van alle grondstoffen en nemen het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen voor hun rekening namelijk 30 tot 40% van alle broeikasgassen. In de geïndustrialiseerde landen gebruiken de transportsector en de industrie veel energie, maar het grootste aandeel – rond 40% van het Europese energieverbruik – komt voor rekening van gebouwen. Om te beantwoorden aan de groeiende energiebehoefte en het klimaat te beschermen, moet efficiënt energiegebruik in gebouwen nog duidelijk verbeterd worden. De sleutel tot zuinig energiegebruik is goede isolatie. Optimale technische isolatiematerialen zijn de eenvoudigste, voordeligste en snelst realiseerbare maatregelen om efficiënt energiegebruik te bevorderen.

Isolatiematerialen behoren tot de weinige industrieel geproduceerde materialen die tijdens hun hele productcyclus meer energie besparen dan nodig is voor hun productie. Hierdoor zijn ze per definitie al ‘ecologisch waardevol’. Uit een vergelijking van het berekende primaire energiegebruik in de ecologische balans van Armacell over de energiebesparing van de producten blijkt, dat door gebruik van Armaflex-isolatiemateriaal 140 keer meer energie wordt bespaard dan nodig is voor de productie, het transport en de afvalverwijdering van de producten De benodigde hoeveelheid energie voor de productie van Armaflex is al na slechts 50 dagen terugverdiend. De door het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gecertificeerde milieuproductverklaringen doen echter niet alleen uitspraken over de primaire energiebehoefte, maar bevatten ook informatie over de mate waarin de betreffende producten bijdragen aan het broeikaseffect, de verzuring, beschadiging van de ozonlaag en smogvorming.

De milieuproductverklaringen en informatiebladen over de duurzaamheidsbeoordelingssystemen kunnen op www.armacell.com/epd gedownload worden.

Voor meer informatie: www.armacell.com/nl