Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 162 seconden

BouwbeursDe eerste editie van de Week van de Bouw is in de smaak gevallen bij de bezoekers en exposanten. “Onze doelstelling was: elke beurs in de Week zijn eigen profiel geven en daarmee een betere match tussen bezoekers en exposanten tot stand brengen. Die doelstelling hebben we ruimschoots gehaald, zo blijkt uit reacties van bezoekers en exposanten”, vertelt Markt Manager Martijn Carlier van Jaarbeurs. De Week van de Bouw wist 72.844 bezoekers aan zich te binden. Bezoekers beoordeelden het aanbod met een ruim voldoende.

De Week van de Bouw ademende optimisme over vooruitzichten in de bouwsector. Minister Blok voorspelde op het Gala van de Nederlandse Bouw, waarmee de Week van de Bouw werd ‘geopend’, betere tijden voor de bouw. Deze voorspelling gonsde over de beursvloer, waar het gesprek ging over de uitdagingen van de komende jaren. De Week van de Bouw presenteerde de staalkaart van de toekomst.

De Week is een combinatie van vier sterke beurstitels (BouwBeurs, Renovatie & Transformatie, Gevel en Material Xperience) en een groot aantal activiteiten voor totaal uiteenlopende doelgroepen, variërend van het Gala voor de Nederlandse Bouw en het Nationaal Bouwdebat tot de Renovatie Arena, het Strobouwplein, Greenbuild en het ZZP-Plein. Het overgrote deel van de bezoekers van de Week heeft meerdere beurzen bezocht. Ze waren te spreken over het aanbod. Ze gaven de beurs een ruim voldoende. De waardering is hiermee nagenoeg gelijk aan die van de BouwBeurs twee jaar geleden.

Martijn Carlier: “We waren vooral benieuwd of bezoekers de conceptwijziging herkenden. Dit hebben we gevraagd aan bezoekers die in 2013 de BouwBeurs hebben bezocht. Een ruime meerderheid kon de conceptwijziging als zodanig benoemen. Veertig procent van hen waardeert deze aanpassing positief (“Het is beter dan het was”), een zelfde percentage waardeert het nieuwe concept neutraal. Het grote percentage positivo’s sterkt ons in de overtuiging dat we raak hebben geschoten. Ik heb gesproken met exposanten die op meerdere beurzen stonden. Zij onderkenden het eigen karakter van elke beurs, met elke bezoekersgroep zijn eigen profiel. Ik heb gezien dat architecten na sluitingstijd op Gevel bleven zitten om door te praten. Ze voelden zich thuis op ‘hun’ beurs. In feite is dat het verhaal van de Week van de Bouw. Iedere beurs zijn eigen profiel, zijn eigen dynamiek met elk zijn eigen bezoekersdoelgroep. We zijn daarin ruimschoots geslaagd.”

Aannemers – zo blijkt uit onderzoek – hebben brede interesse. Ze hebben in gelijke mate de BouwBeurs, Renovatie & Transformatie en Gevel bezocht. De architecten op hun beurt waren vooral te vinden op Gevel, voor woningbouwverenigingen en vastgoedbedrijven waren Gevel en Renovatie & Transformatie de belangrijkste beurzen om naar Utrecht te komen.

De Week van de Bouw kende een groot aantal activiteiten. Vooral het ZZP-plein, Ambacht in Actie, het Strobouwplein en het Renovatietheater waren in trek. De combinatie beurs en activiteiten sluit aan bij de reden waarom professionals de Week hebben bezocht. Voor hen zijn beurzen de belangrijkste bron om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, daarnaast zien ze de beurs als een uitstekende mogelijkheid om nieuwe en bestaande relaties te ontmoeten. De interesse om een volgende beurs te bezoeken zegt iets over de bezoekerswaardering. Driekwart van het bezoek geeft nu al aan ook over twee jaar de Week van de Bouw te bezoeken.

Voor meer informatie: www.weekvandebouw.nl