Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 108 seconden

DBIM workflowat het snel gaat met BIM blijkt ook weer uit het onderzoek BIMmen in de bouw van ABN AMRO. De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat er voor BIM in alle sectoren en voor alle marktpartijen grote kansen liggen. Deze kansen liggen allereerst in het bouwproces zelf. Meer dan 85% van de ondervraagde bedrijven onderschrijft het positieve effect van BIM op de samenwerking tussen partijen en op de voorbereiding, de uitvoering en het eindresultaat van een project.

Met BIM wordt alle relevante informatie tijdens het hele bouwproces en de beheer en onderhoudsfase door alle betrokken partijen opgeslagen, gebruikt en beheerd.

Gemiddeld 32% van de bedrijven vindt inmiddels dat BIM het beste in alle bouwsectoren gebruikt kan worden. Installateurs die al sinds 2011 of eerder met BIM werken, geven vaker de voorkeur aan een bouwbrede toepassing. Het aantal aannemers en installateurs dat BIMt ontloopt elkaar niet veel. Doordat de installatiebedrijven later in de keten actief zijn, worden ze vaak te laat bij projecten betrokken. Om BIM tot een succes te maken, is het belangrijk dat alle partijen in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar rond de tafel gaan. Dit komt duidelijk terug in dit onderzoek. Op deze manier wordt communicatie en informatie uitwisseling tussen opdrachtgever, ontwerpers, adviseurs, aannemers, installateurs en gebruikers in BIM geoptimaliseerd.

Bijna zes op de tien bedrijven die altijd of vaak met BIM werken, vinden dat de baten de kosten overstijgen. Bij partijen die soms of zelden tot nooit met BIM werken, ligt dit veel lager. Dit is niet gek, want hoewel BIM quick wins biedt, is er net als bij iedere cultuuromslag een lange adem nodig. Het onderzoek van ABN AMRO stelt ook dat technische innovaties, positieve ervaringen en de opkomst van standaarden de BIM ontwikkeling positief beïnvloedt.

Uit het onderzoek blijkt dat BIM actief bijdraagt aan het verbeteren van het proces. Ruim zes op de tien aannemers en installateurs kan zich door BIM beter onderscheiden van de concurrentie. Meer dan de helft van de bedrijven is het bovendien (zeer) eens met de stelling ‘Met BIM kan mijn bedrijf haar marktaandeel vergroten’. BIM bezorgt bedrijven dus lange termijn voordelen, zoals een beter imago en een sterkere concurrentiepositie.