Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 141 seconden

Het artikel “Klimaatakkoord zal grote gevolgen hebben voor de installateur” trok op de LinkedIn-pagina van onze social media-redacteur veel belangstelling. Claudia Reiner, vice-voorzitter van Uneto-VNI en betrokken bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord, raadt in dit artikel installateurs aan om zich nu al voor te bereiden op de grote veranderingen die de branche te wachten staan. “Ik denk dan o.a. aan kennisverwerving over duurzame oplossingen”, zegt ze. “Maar installateurs moeten ook leren om de klant beter te adviseren en samen te werken met ketenpartners.” Voor bijvoorbeeld Jan Willem van de Groep gaat dat niet ver genoeg: “De installateur moet zichzelf opnieuw uitvinden.”

Jan Willem van de Groep vindt dat we last hebben van ouderwetse verdienmodellen. “Die (margemodellen) nopen installateurs om geïntegreerde oplossingen tot op het bod af te kraken, waarna bouwers besluiten duurdere en slechter functionerende oplossingen als losse dozen op de muur te schroeven. Alleen omdat de bouwer bang is de totale garantie niet te kunnen geven. Het zal niet lang duren voordat we de monodisciplinaire vakmensen van installateurs gaan inruilen voor allround vakmensen die van alles iets kunnen. Het complexe werk doen we immers in de fabriek. De installateur is om die twee redenen hard op weg zichzelf overbodig te maken voor wat betreft de verduurzamingsopgave. Het alternatief is jezelf opnieuw uitvinden.”

“Nu al stappen nemen”
Ook Jos den Besten denkt dat installateurs het over een andere boeg moeten gooien. “Ze kiezen voor het oude vertrouwde en voor de marge die daaraan gekoppeld is. Dit terwijl er ondertussen legio oplossingen beschikbaar zijn die daadwerkelijk iets aan energiebesparing doen zonder hier mega-investeringen voor te vragen. In sommige gevallen komt het ook door ‘onbekend = onbemind’. Het oude vertrouwde staat namelijk al in alle rekenmodellen en een calculatie is daarmee dus snel gemaakt. Iets uitzoeken waarvan de uitkomst niet zo zeker is, is voor velen op dit moment een stap te ver. Installateurs en aannemers die nu nog zo denken zullen binnen een jaar om moeten om aan de normeringen te kunnen voldoen. Maar die stappen moeten nu al worden genomen.”

“Nog even niks doen”
Jan Jaap Amsing denkt juist dat het verstandig is om, als het even kan, de komende twee jaren vooral niks doen. “Wacht eerst af wat de lokale overheid doet. Maak daarna pas een keuze, want dan weet je welke manier van verwarmen als beste wordt geacht en kun je daar in mee gaan (of juist niet…).”
Adrie van Duijne sluit daarop aan: “Niet alleen installateurs moeten klaar zijn. Ook de regionale overheden zullen een visie en beleidsplan moeten hebben op o.a. de warmte netten. Hoe kan anders de installateur zijn klant voor de komende jaren een warmtepomp adviseren?”

Zelf meediscussiëren over actuele onderwerpen in de branche, houd dan onze LinkedIn-pagina nauwgezet in de gaten / surf dan regelmatig naar onze LinkedIn-pagina