Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 144 seconden

Bedrijven zijn steeds vaker actief op Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn. Social Media zijn onmisbaar bij het bouwen en onderhouden van merken. Of om acties en events te organiseren. Sociale media hebben, net als andere communicatiekanalen, hun eigen communicatiekracht. Pas wanneer ze een onderdeel worden van de communicatiemix komt die kracht echt tot zijn recht.

 

Er is niet één enkel communicatiemiddel dat oppermachtig is en waarmee je alles kunt. Een doelgericht verspreide flyer is heel goed om de aandacht te trekken. Op een website kun je informatie aanbieden waar klanten en relaties naar kunnen teruggrijpen wanneer ze die nodig hebben. Met sociale media kun je heel goed luisteren naar je publiek, vragen stellen, meningen verzamelen en klanten verenigen en verbinden. Door sociale media te integreren in de hele communicatiemix, bereik je het beste resultaat.  

Een praktijkvoorbeeld van de politie. De wijkagent gebruikt sociale media om ‘te luisteren’ naar de bewoners in de wijk, over bijvoorbeeld hun problemen over mobiliteit en veiligheid. De informatie over inbraakbeveiliging en over het woningtoezicht tijdens je vakantie staat op de website en in brochures die de politie heeft. En tijdens zijn dagelijks werk zal de wijkagent met bewoners praten, vragen stellen en ingaan op bepaalde specifieke problemen. Door al de kanalen te benutten ga je resultaatgericht communiceren.

 

Integreren van communicatiemiddelen

Een goede, strategische aanpak is van belang om alle communicatiemiddelen goed op elkaar af te stemmen en dus te integreren. Er zijn veel communicatiemogelijkheden: email, website, beurzen, folders, website, nieuwsbrief, advertenties, persoonlijk contact (via telefoon of een persoonlijk gesprek), persberichten, uw bedrijfsauto, etc. Allemaal mogelijkheden waarmee u met uw relaties en klanten kunt communiceren. En denkt u ook eens aan prijslijsten, presentaties en verpakkingen. En dan zijn er natuurlijk ook nog sociale media.

Da’s mooi zult u denken, maar wat kan ik ermee? Veel van de communicatiemiddelen zult u nu al (dagelijks) gebruiken. Door na te denken over wie uw klanten zijn, op welke wijze u ze kunt (of wilt) bereiken zet u een goede, eerste stap. Daarna beslist u welke communicatiekanaal, wanneer en voor welke doelgroep het best te gebruiken of in te zetten is. Een combinatie van kanalen zorgt voor het beste resultaat. Bijvoorbeeld: als u deelneemt aan een beurs kunt u die aankondigen op uw website, maar ook vermelden in een e-mailhandtekening, in een nieuwsbrief en via sociale media. Stel daarbij duidelijke en realistische doelen. De boodschap kan (of moet) per kanaal anders zijn, afhankelijk van de doelgroep of mogelijkheden.

 

Meten

Campagnes die via Twitter, Facebook en YouTube zijn opgezet zijn prima te meten. Denk aan aantal (nieuwe) volgers, vrienden en fans. Kijk eens naar de interactie met uw doelgroep via retweets of likes. En wat dacht u van de statistieken die u eenvoudig kunt raadplegen. Zo hebt u snel inzicht in uw bereik of het aantal vertoningen van berichten. Succes!

@marcvolder