Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 44 seconden


Als het gaat om de energieprestatie van gebouwen zijn diverse normen van belang. Bij twee van de betreffende normen op dit gebied zijn nu correctiebladen gepubliceerd. Het gaat om NEN 7120 ‘Energieprestatie’ en NEN 8088 ‘Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen’. Deze normen zijn aan elkaar gekoppeld en hebben naar aanleiding van een wijziging in NEN 8088-1 beide een correctieblad gekregen.

NEN 7120+C2:2012 geeft de bepalingsmethode voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen. In verband met een correctie op NEN 8088-1+C1:2012, en om de aansluiting tussen NEN 7120 en NEN 8088-1 te waarborgen, is er onlangs een correctieblad C5 gepubliceerd.

NEN 8088-1+C1:2012 geeft de bepalingsmethode voor ventilatie- en infiltratiestromen zoals die in NEN 7120 gevraagd worden. Daarmee is NEN 8088-1 onlosmakelijk gekoppeld aan NEN 7120. Op NEN 8088-1 is onlangs correctieblad C3 gepubliceerd, waarmee een omissie bij de berekening van het ventilatorvermogen is gecorrigeerd.

Voor meer informatie: www.nen.nl