Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 89 seconden

Ondernemersvereniging FME en de aangesloten branches VFK, NVKL, VLA, DWHA en FEDET vinden dat veel kansen en mogelijkheden tot energiebesparing die in diverse wetten vast liggen onvoldoende worden benut. Ministeries en uitvoeringsorganisaties werken inefficiënt en langs elkaar. De afgesproken EU doelstellingen voor energiebesparing worden zo niet gerealiseerd. Voor de uitvoering van deze afspraken zijn drie ministeries actief: Infrastructuur & Milieu  voor de Wet Milieubeheer, Binnenlandse Zaken  voor de Regeling Energieprestaties Gebouwen en Economische Zaken voor subsidieverstrekking zoals Energie investeringsaftrek. Door slimmer samen te werken kan een aanzienlijke verbetering worden gerealiseerd. De brancheorganisaties pleiten daarom voor een vernieuwende aanpak; het verbeteren van de handhaving van het keuringsregime  via een door de Rijkoverheid ondersteunde database. In zo’n database kan eenvoudig zichtbaar gemaakt worden waar inspecties zijn gedaan, waar ze nog uitgevoerd moeten worden en welke adviezen om energiegebruik te beperken er zijn.

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt voor een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Binnen de kaders van het Energieakkoord en de internationale afspraken zet de technologische industrie in op versnelde toegepaste energiebesparing zowel in de industrie als de gebouwde omgeving. Duurzame energiemaatregelen zoals zon -en windenergie alleen zijn niet voldoende. Energiebesparing is een goede manier voor CO2-reductie en het realiseren van de klimaatdoeleinden. Op 1 juni debatteert de Tweede Kamer over energiebesparing in de gebouwde omgeving. In een gezamenlijke brief aan de leden van de Kamercommissie Wonen en Rijksdienst doen de organisatie vijf voorstellen waarmee energiebesparing bevorderd kan worden:

  1. Een verbetering van de handhaving van het keuringsregime;
  2. Een korting op corporatieheffing als woningcorporaties aantoonbaar energierenovatie realiseren;
  3. Renovaties aan gebouwen met aardbeving schade meteen op het zogenaamde BENG (bijna energie neutraal gebouw)-niveau te brengen;
  4. Betere handhaving van de eisen aan schoolgebouwen;
  5. Een concreet stappenplan ter bevordering van de toepassing van beschikbare energiebesparende technieken.

[related_post themes=”text”]