Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 78 seconden

IKOB-BKB neemt de TIS (Technische Inspectie Services)-Erkenningsregeling en het beheer hiervan over van CROW. CROW, branchevereniging TIS en IKOB-BKB zijn dit in goed overleg overeengekomen. TIS-erkenning is een keurmerk voor de B&U-en de GWW-sector. Met de overdracht is tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de scope van de erkenningsregeling te verbreden met de Bouwbesluittoets, een belangrijk voordeel nu de privatisering van het bouwtoezicht actueler is dan ooit.

 

IKOB-BKB voerde al de praktijktoetsen uit voor de TIS-Erkenningsregeling en rapporteerde aan CROW. Het College van Deskundigen gaat nu in de bestaande samenstelling vanuit IKOB-BKB functioneren. Met de overname van de regeling zijn de lijnen korter en kan er tevens een optimale afstemming plaatsvinden tussen de TIS-Erkenningsregeling en de Gecertificeerde Bouwplantoetsing (BRL 5019) en – Toezicht op de Bouw (BRL 5006). Deze regelingen worden beheerd door SKW-Certificatie dat, net als IKOB-BKB, onderdeel is van SKG-IKOB Certificatie.

 

Het College van Deskundigen heeft inmiddels het reglement van de TIS-Erkenningsregeling vastgesteld, waarin ook de Bouwbesluittoets is opgenomen. Hiermee sluit de regeling aan op het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw. Een onafhankelijke deskundige organisatie toetst risicogericht het ontwerp en volgt en beoordeelt de uitvoering. Hiermee hoeft de gemeente niet nogmaals een toets uit te voeren. Bedrijven die als onafhankelijk deskundig toetser willen optreden, kunnen dit keurmerk aanvragen. De komende tijd starten pilotprojecten met deze ‘verbrede TIS’ die IKOB-BKB bij de audits aan het nieuwe TIS reglement zal toetsen. De branchevereniging TIS organiseert medio 2014 een symposium om de vernieuwde TIS te introduceren.

Voor meer informatie: www.ikobbkb.nl