Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 64 seconden

De BRL-delen 6000-00 t/m 6000-08, beter bekend als de BRL 6000-serie KOMO-Instal, hebben aanpassingen gekregen. De vernieuwde serie is per 1 mei 2015 bindend verklaard.
De BRL 6000-serie gaat over het ontwerpen en installeren van elektriciteits-, gas- en leidingwaterinstallaties. Op hoofdlijnen is de serie onder meer aangepast aan eisen uit het Bouwbesluit en aan eisen van de Raad voor Accreditatie.

Andere aanpassingen hebben te maken met het verbeteren van de eenduidigheid van controles door de Certificerende Instellingen (CI’s). Zo zijn er in de serie interne audits opgenomen, zoals dat het geval is in het managementcertificatiesysteem ISO 9001. Ook heeft elke BRL nu een onderdeel over vakbekwaamheid. Hierin worden concrete eisen gesteld aan ‘deskundigen elektro-, gas- en leidingwaterinstallaties’.

De delen zijn aangepast door de stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) en zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD). Vervolgens heeft KvINL de delen voorgelegd aan de Stichting KOMO. Begin maart 2015 heeft de Stichting KOMO de serie ter aanvaarding aangeboden aan Stichting Bouwkwaliteit (SBK). De bindend verklaring is ingegaan per 1 mei 2015.

Organisaties, die al zijn gecertificeerd voor (een van) de delen uit de BRL-serie, behoren uiterlijk vanaf 1 mei 2016 volgens de nieuwe delen te werken. Dit is de overeengekomen overgangstermijn na de bindend verklaring van 1 mei 2015.

De herziene delen zijn verkrijgbaar via www.isso.nl