Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 79 seconden

BIM, het Bouw Informatie Model, kan alleen een succes worden als alle partijen zich werkelijk committeren. Zonder de juiste data van fabrikanten en leveranciers gaat dit niet lukken. HFabrikanten en leveranciers moeten actiever worden en hun stempel drukken op deze ontwikkeling in de bouw. Het is de uitkomst van een bijeenkomst op 17 juni 2015, waar vertegenwoordigers van Philips, ABB, Draka/Prysmian, Zehnder, Coolmark, Technische Unie, DP industries, Siemens, Itho Daalderop en Eaton bespraken hoe zij kunnen bijdragen aan het tot een succes maken van het veelbesproken BIM.

Besloten is een werkgroep te vormen om de positie en inbreng van fabrikanten en leveranciers in de Bouw Informatie Raad te verstevigen. Deze groep gaat de ontwikkelingen nauwlettend volgen en beïnvloeden. Ook gaat deze groep een visie ontwikkelen op hoe digitalisering zodanig in de bouw kan worden geïntegreerd dat Nederland straks naast een Smart Industry ook een Smart Bouw kent.

Fabrikanten en leveranciers zien al veel kansen om hun klanten meer toegevoegde waarde te bieden door het aanleveren van data. Dit betekent dat zij hun productinformatie willen verrijken met relevante digitale data die een rol spelen bij het ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen en infra. Een belangrijk aandachtspunt voor FME en haar cluster Gebouwde Omgeving is het gebruik van nationaal en internationaal geaccepteerde open standaarden voor data-uitwisseling. De te vormen werkgroep gaat actief de samenwerking zoeken met de ketenpartners in de bouw. Dit is geheel in lijn met de visie van de FME Clusters: alleen door ketensamenwerking en slimme inzet van big data kunnen maatschappelijke vraagstukken worden opgelost.

Voor meer informatie: www.fme.nl