Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 136 seconden

Uit een onderzoek van allround technisch dienstverlener Feenstra blijkt dat vrijwel iedereen een goede, energiezuinige en veilige cv-ketel (heel) belangrijk vindt. Bijna 90% van de ondervraagden vindt dat je bij het installeren van een woninggebonden systeem altijd een vakman of -vrouw moet inschakelen. Ook voor het onderhoud van zo’n systeem doet 90% een beroep op een expert. Het lijkt erop dat positieve ervaringen met installateurs daarbij een rol spelen. Ruim vier van de vijf bewoners zijn het eens met de stelling ‘Ik ben al jaren tevreden over mijn eigen installateur/vakman’.

Adriaan Pietersma, algemeen directeur van Feenstra, is blij met de uitkomsten van het onderzoek: “In onze onderneming staat vakmanschap centraal. Het is mooi om te zien dat bewoners, onze klanten, daarvan het belang inzien en vertrouwen hebben in de deskundigheid van hun installatiebedrijf. Ieder jaar komen de vakmensen van Feenstra één miljoen keer bij mensen thuis en ook daarbij zijn de ervaringen positief.”

Ventilatie
Als we in Nederland ons huis ventileren, doen we dat het liefst door een raam of deur open te zetten. Meer dan de helft van de mensen kiest voor ‘natuurlijke ventilatie’. Bijna 40% van de mensen maakt gebruik van een mechanisch ventilatiesysteem, maar ook dat gebeurt in de meeste gevallen in combinatie met een geopend raampje. Een kleine groep bewoners ventileert met behulp van een warmte-terugwininstallatie (wtw).

Beveiligingssysteem
Bijna eenderde van de ondervraagden heeft een alarm- en/of camerasysteem of overweegt dat te gaan aanschaffen. Iets meer dan de helft van de bewoners die zo’n systeem (nog) niet hebben, denken niet dat beveiliging ervoor zal zorgen dat ze prettiger wonen. Overigens is bijna 90% van de mensen die wél een beveiligingssysteem bezitten, daar tevreden over.

Moderne systemen verhogen de waarde van het huis
Dat bewoners de kwaliteit, het energiegebruik en de veiligheid van de cv-ketel belangrijk vinden, betekent niet dat ze geen vertrouwen hebben in moderne systemen. Zo is bijna tweederde van de ondervraagden van mening dat moderne woninggebonden systemen de waarde van een huis verhogen. Als die systemen een bijdrage leveren aan de energietransitie (zoals een zonneboiler), dan voegt dat méér waarde toe aan het huis dan een cv-ketel, denkt ruim de helft van de deelnemers aan het onderzoek. Pietersma: “Innovatieve, duurzame technieken in huis krijgen steeds meer aandacht. Dit onderzoek bevestigt weer eens dat de vakbekwame installateur een centrale rol zal spelen bij de energietransitie bij de mensen in huis.”

Regelmatig onderzoek
Om voortdurend op de hoogte te blijven van meningen, trends en voorkeuren, heeft Feenstra een representatief bewonerspanel samengesteld met een kleine 1.000 leden. Feenstra legt het bewonerspanel regelmatig vragen voor over wonen, energietransitie en duurzaamheid. De onderneming beschikt daardoor over relevante en actuele inzichten en kan op die informatie inspelen met producten, diensten en adviezen.