Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 167 seconden

Stabicad 10 beeld-1Het compleet doorrekenen van gebouwen is in tijden van toenemende aandacht en controle op EPC’s en duurzaamheid een belangrijke troef voor het realiseren van gezonde renovatie en nieuwbouw. Door IT-ontwikkelingen voor simulatie en 3D-ontwerp zijn technische, fysieke en financiële uitvoerbaarheid steeds verdergaand te controleren voordat de bouw daadwerkelijk start. Een mooie uitdaging die installatieadviseurs op het lijf geschreven is, maar die wel veel vraagt van hun 3D-ontwerp skills. De vraag ligt bij de installatieadviseurs hoe ver ze gaan in het uitdetailleren van de installatie om de gevraagde garanties te kunnen geven. Zeker nu met BIM het integraal ontwerpen aan de orde van de dag is en de specialisten van fabrikanten direct bij de installateur om de tafel zitten om de juiste oplossingen te bespreken en door de modelleur in het virtuele gebouw te laten plaatsen. Laat de adviseur zich de kaas van het brood eten of pakt hij zijn eigen rol in BIM? En wat is het belang daarin van genormeerde leidingberekeningen?

Omdat in een BIM diverse disciplines samenkomen kiezen steeds meer adviseurs ervoor installaties te ontwerpen met Revit. Om de Stabicad voordelen van geïntegreerd rekenen en tekenen op basis van lokale normen beschikbaar te maken in Revit ontwikkelen we deze integratie ook in Stabicad for Revit. Deze voordelen zijn: geen fouten door dubbele invoer, rekenresultaten direct in tabel of grafisch zichtbaar in tekening/model, eenvoudig naast elkaar zetten van ontwerpalternatieven, makkelijk wisselen van materiaal en directe controle via herberekening van de installatie. Zoals u van ons gewend bent doordenken we met onze klanten en pilotgebruikers hoe we voor de lange termijn goede software en een uniforme werkwijze kunnen realiseren. Om Revit-projecten door te kunnen rekenen volgens lokale normen hebben we geïntegreerde berekeningsmodules ontwikkeld voor verwarmings- en koelingsleidingen, gasleidingen, tapwaterleidingen, luchtkanalen, sprinkler leidingen en lichtberekening. Daarnaast is er functionaliteit ontwikkeld voor uitwisseling tussen Stabicad for Revit en Stabicad for AutoCAD. Door de multiplatform strategie van Stabicad kan de Revit modelleur snel en zonder informatieverlies het model in Stabicad for AutoCAD doorrekenen en de rekenresultaten inlezen in Revit. Tegelijkertijd zijn we volop bezig met het doorontwikkelen van de bestaande rekenmodules. Hiervoor zijn drie pijlers gekozen: kwaliteit van de berekening, uitvoerbaarheid van de installaties en levering van bewijslast. Daarbij onderzoeken we of de in Revit beschikbare internationale ASHRAE-norm voor een globale berekening in voorstudies geschikt is voor de Europese markt. En we voorzien behoeft aan berekening volgens lokale normen. Dit betekent dat er qua output en presentatie van de rekenresultaten een kwaliteitsslag wordt gemaakt voor alle rekenmodules. Door alle belangrijke uitgangspunten en berekeningsvoorwaarden in de rapportage te presenteren kan de engineer het bewijs van de berekening leveren en narekenen. Geïntegreerde berekening in Revit is een must, omdat bij integraal en virtueel bouwen de fases steeds meer door elkaar heen lopen en met een kortere doorlooptijd snel naast elkaar zetten van ontwerpalternatieven belangrijk is. Daarbij is berekening volgens de norm essentieel. Stabiplan zal steeds meer en zo snel als de ontwikkeling van het Revit-platform dat toelaat berekeningen volgens lokale normen in Stabicad for Revit beschikbaar stellen. Voor berekeningen die eerder in het proces liggen zijn koppelingen met rekensoftware beschikbaar gekomen, zoals binnenklimaatberekening (Vabi Elements) en lichtberekeningen (DIALux). Zowel op Revit als op CAD. Op die manier kan zowel de adviseur als de installateur berekeningen doen en installatieontwerpen opleveren in het door de opdrachtgever gewenste platform.