Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 35 seconden

rabobankRabobank Gelderse Vallei doet in haar regio onderzoek naar het energiezuiniger maken van bestaande woningbouw. Het werkgebied van de bank telt veel woningen die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn gebouwd. Gedacht wordt daarom dat veel woningeigenaren in deze streek hun energierekening kunnen verlagen door energiebesparende maatregelen te treffen. Een projectgroep van de bank kijkt welke rol de bank hierbij kan spelen, zoals de financiering van de energiebesparende maatregelen. Bij het haalbaarheidsonderzoek dat inmiddels is gestart, zullen ook ondernemers uit de regio met kennis van woningverduurzaming worden betrokken. In het eerste kwartaal van 2017 worden de eerste resultaten verwacht. Op basis daarvan zal de bank verdere stappen zetten.

[related_post themes=”text”]