Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 138 seconden

Nu steeds meer Europese architecten betrokken raken met BIM, groeit ook de vraag naar ondersteuning vanuit fabrikanten met betrekking tot BIM. De eerste stappen die fabrikanten hierbij zullen moeten maken worden steeds duidelijker. Architecten verwachten van fabrikanten dat zij BIM informatie en 3D objecten van producten en assortiment kosteloos beschikbaar stellen. Dit zijn enkele conclusies van de Q4 2013 European Architectural Barometer, een onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd onder 1.600 architecten in acht Europese landen. Architecten kunnen worden gezien als een leidende indicator in bouwactiviteiten. 

 

Met een toename in bekendheid en gebruik van BIM onder architectenbureaus in Europa, worden ook de verwachtingen richting fabrikanten van bouwmaterialen en –producten steeds duidelijker. Fabrikanten moeten rekening gaan houden met BIM, vooral als zij willen dat hun producten überhaupt in overweging worden genomen in de beginstadia van grotere projecten, waar BIM vooralsnog het meest in wordt toegepast. 

 

Fabrikanten die een concurrentievoordeel willen creëren en die voorop willen lopen met BIM, zullen moeten gaan nadenken over het faciliteren aan architecten en technische bureaus in de eerste plaats op het gebied van technische product informatie/ specificaties voor BIM beschikbaar stellen, het beschikbaar stellen van BIM productinformatie in openbare (digitale) bibliotheken en het beschikbaar stellen van 3D BIM objectinformatie van het assortiment. Dat zijn de drie meest genoemde eisen in bijna alle acht landen waar de European Architectural Barometer wordt uitgevoerd. 

 

De volgende stap voor fabrikanten om ‘BIM proof’ te worden en architecten in BIM te kunnen ondersteunen is de kennis en kunde om te kunnen ontwikkelen in BIM. Dit is een eis die momenteel vooral komt vanuit Duitse (32%) en Nederlandse (20%) architecten en in iets mindere mate vanuit Belgische (14%) en Italiaanse (12%) architecten. 

Opgemerkt dient te worden dat momenteel het merendeel van de architecten de voorkeur geeft aan het downloaden van BIM bestanden via de website van de fabrikant en alleen Belgische respondenten prefereren een algemeen platform/ bibliotheek waar bestanden van verschillende fabrikanten staan. Er kan echter worden verwacht dat dergelijke algemene platformen in de toekomst meer zullen worden gebruikt, wanneer deze eenmaal verder verrijkt zijn met BIM informatie vanuit meerdere fabrikanten en er meer producten op te vinden zijn. 

Deze en vele andere resultaten en ontwikkelingen in de Europese bouwsector zijn terug te vinden in de European Architectural Barometer, een internationaal onderzoek onder 1.600 architecten in Europa. Dit onderzoek wordt door Arch-Vision vier keer per jaar uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland, Nederland, België en Polen. Naast indicatoren om toekomstige Europese bouwvolumes te voorspellen, wordt elk kwartaal een thema behandeld. In Q4 2013 was dit “Building Information Modeling (BIM)”. Architecten zijn een waardevolle bron ter voorspelling van toekomstige bouwvolumes, zij zijn eveneens sterk bepalend voor de wijze waarop en met welke materialen er gebouwd wordt.