Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 75 seconden

De Legionellaregelgeving is op het allerlaatste moment van de agenda van het Water Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer gehaald. Dit gebeurde op verzoek van kamerlid Jaco Geurts (CDA), direct aan het begin van de vergadering op 30 november j.l. van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.  Op de agenda stonden de reactie van minister Schultz van Haegen-Maas Geestanus op het Actal-advies ‘Regeldruk bij legionellapreventie’ (zie TM 10-2015) en de Initiatiefnota van kamerlid  Ziengs (VVD) over legionellaregelgeving (zie TM 11-2015 en TM 12-2015).

De reden van het verzoek van Geurts was dat in de brief bij de initiatiefnota staat dat de minister tijdens het debat hierop zou reageren. Volgens Geurts is het ongebruikelijk dat er wel een nota is maar geen reactie daarop van het ministerie en daarover, dan wel een debat met de minister te voeren.

De voorzitter van het Wetgevingsoverleg,  Lutz Jacobi (PvdA), koos voor een praktische weg door te stellen dat de stukken voor Legionellapreventie niet volledig zijn, dus het onderwerp niet te behandelen. Toch liet kamerlid Johan Houwers (fractie Houwers) al ontglippen dat hij een initiatief voor het beperken van de regeldruk bij legionellapreventie op zich uitstekend vindt. Maar verder kwam hij niet omdat de voorzitter van het overleg zijn spreektijd  onderbrak, door hem er op te wijzen dat het onderwerp van de agenda was gehaald, maar Houwers was verlaat, dus dat was hem ontgaan. Verwacht wordt dat de behandeling van de legionellaregelgeving aan de orde komt in een nog te plannen algemeen overleg Water.