Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 145 seconden

Basisschool De BeTechniekTrofee 2015ekvliet in Velserbroek, De Zwerm in Sint Maarten, PCB Oranje Nassau in Zwammerdam en St. Albertus in Loosbroek. Welke van deze vier genomineerde scholen mag zich dit jaar de beste techniekschool van Nederland noemen? Op 17 juni maken TechniekTalent.nu en stichting Ir. W. Maas Geesteranus Fonds bekend wie de TechniekTrofee 2015 wint.

In totaal hebben 51 basisscholen dit jaar techniekprojecten en techniekinitiatieven ingezonden. De jury heeft alle inzendingen bekeken en vanwege de hoge kwaliteit niet drie maar vier scholen genomineerd. Zij worden komende maand bezocht waarna de jury een winnaar zal kiezen. Maurice Lede, presentator van Het Klokhuis, reikt de prijs op de winnende school op 17 juni uit.

De inzendingen varieerden van scholen die net zijn gestart met techniek of het opleiden van een leerkracht tot techniek coördinator, tot scholen die al programma’s hebben ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8, die samenwerken met het technisch bedrijfsleven in de regio, met onderzoeksinstituten, subsidies aanvragen en ouders actief betrekken. Pieter Maas Geesteranus is jurylid: “Wat me dit jaar opvalt is de samenwerking met het bedrijfsleven. Sommige scholen hebben vaste samenwerkingsverbanden met bedrijven. Ze gaan er structureel met alle groepen op bezoek.”

Zo werkt De Beekvliet nauw samen met Tata Steel. Zes jaar geleden begon de school met een leertraject om radiografische vliegtuigen te bouwen en nu volgen ze lessen duurzame mobiliteit in echte zweefvliegtuigen. In de toekomst staat zelfs de bouw van een elektro-zwever op het programma die kan worden ingezet voor milieubescherming.

De Zwerm heeft de school in 2013 ingericht als uitdagende leeromgeving waarbij kinderen spelend leren en Wetenschap & Techniek een vaste plek in de lessen heeft. De groepen 1 en 2 klussen met echt gereedschap, vanaf groep 4 wordt er met tablets gewerkt en in de groepen 7 en 8 leren de kinderen met hulp van Lego Mindstorms meer over programmeren en constructies. Kortgeleden is het schoolgebouw voorzien van zonnepanelen. Binnenkort krijgen de kinderen daar ook les over.

PCB Oranje Nassau doet naast het reguliere techniekonderwijs jaarlijks een groot techniekproject waarin gebruik wordt gemaakt van onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij integreert de basisschool techniek in de gewone lessen (rekenen, spelling, zaakvakken en handvaardigheid). De school heeft een behoorlijke verzameling leskisten beschikbaar, over wonen, het heelal, vliegen, zout en licht, waardoor kinderen theoretisch én praktisch les krijgen in techniek. Ook werkt PCB Oranje Nassau samen met kennisinstituten op het gebied van breinleren in combinatie met Wetenschap & Techniek.

Basisschool St. Albertus heeft twee leerkrachten getraind in het lesgeven van techniek door middel van een Pneumatiek- en Elektrotechniektafel. Dit gebeurde in samenwerking met het ROC Leijgraaf. De techniek coördinatoren brengen techniek weer terug op school om kinderen hun talenten te laten ontdekken en om vaardigheden te ontwikkelen die passen bij onze snel veranderende samenleving, zoals creativiteit, ontwerpen, probleemoplossend denken, logisch redeneren en samenwerken.

De TechniekTrofee bestaat uit de Maas Geesteranusprijs (een oorkonde met een penning) en een geldbedrag van € 3.500,-.

Voor meer informatie: www.techniektalent.nu