Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 105 seconden

building_and_plumbing_materials_5686Wanneer particulieren bij zzp’ers aankloppen voor een klus zijn ze steeds beter op de hoogte van productkenmerken. Het zijn vooral de specialisten die deze ontwikkeling opmerken, generalisten zien dit minder vaak. Het percentage generalisten dat volledig zelf de materiaalkeuze bepaald, is wel afgenomen. Dit blijkt uit de ZZP & Klus Monitor van BouwKennis.

Particulieren zijn de grootste opdrachtgever voor zowel de generalist als de specialist. Ten opzichte van 2012 heeft de particulier die een generalist in de arm neemt meer invloed gekregen op de beslissing omtrent materiaalkeuze. Het percentage generalisten dat in zijn eentje de beslissing nam daalde van 28% naar 21%.

Specialisten hebben veel meer keuzevrijheid dan generalisten ten aanzien van aankoopplaats, merk en materiaal. Het percentage specialisten dat helemaal alleen beslist, ligt hoog. Toch wordt er vooral op het gebied van materiaal veel besloten in overleg met de particulier.

Opvallend is dat vooral specialisten een grotere invloed van particulieren opmerken. Het zijn ook met name de specialisten die aangeven dat particuliere opdrachtgevers beter op de hoogte zijn van productkenmerken dan enkele jaren geleden. Onder w-installateurs is dit aandeel zeer hoog. Het zijn de stukadoors die deze ontwikkeling het minst vaak opmerken. Het lijkt er dus op dat wanneer er in overleg wordt besloten, de steeds beter geïnformeerde particulier een stevigere stempel drukt.

De ZZP & Klus Monitor van BouwKennis richt zich op het gedrag dat zzp’ers en klusbedrijven vertonen rondom het uitvoeren van klussen. Zzp’ers en kleine klusbedrijven zijn een niet te miskennen doelgroep met specifieke kenmerken en wensen waarop ingespeeld dient te worden. Vooral in de renovatiemarkt drukken zij een stevige stempel op de keuze van merken, materialen en aankoopplaatsen. Wie zijn pijlen richt op de zzp’er moet uiteraard ook rekening houden met de particulier en zijn rol in het beslissingstraject rondom een klus.

In het rapport wordt daarom uitvoerig stilgestaan bij de verschillende opdrachtgevers van zzp’ers en welke partij bepalend is bij de keuze van materiaal, merk en aankoopplaats. Hierbij is er een splitsing gemaakt tussen generalisten (klusbedrijven en timmerbedrijven) en specialisten zoals schilders, stukadoors en e-installateurs.

Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl