Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 50 seconden

De norm die door fabrikanten wordt gebruikt om luchtbehandelingskasten te testen wordt aangepast. Een voorstel voor aanpassing ligt inmiddels bij NEN klaar voor commentaar. Ontwerp NEN-EN 13053 is een van de normen voor luchtbehandelingskasten bedoeld voor het ventileren en conditioneren van gebouwen waar personen verblijven. Het ontwerp beschrijft eisen en het testen van prestaties van luchtbehandelingskasten als geheel; alsmede eisen en het testen van prestaties van componenten en secties in de luchtbehandelingskast; inclusief hygiënische eisen.

Op 1 januari 2016 zijn de ecologische eisen volgens Verordening 1253/2014 (ErP-verordening) wettelijk van kracht geworden. Een aantal van deze eisen was niet in deze norm vastgelegd. Bovendien werden de eisen aanzienlijk zwaarder dan tot dan toe gebruikelijk. De kwalificaties genoemd in de oorspronkelijke norm EN13053+A1 sloten daarom niet meer aan bij de vereiste waarden volgens de ErP-verordening. Dit is de reden geweest dat de Europese Commissie een mandaat heeft verstrekt om de NEN-EN13053+A1 te herzien.

Belanghebbende partijen kunnen tot 15 april nog hun commentaar op Ontwerp NEN-EN 13053 aan NEN doorgeven.

[related_post themes=”text”]