Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

Wilfried van Sark

Volgens Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht presteren zonnepanelen in een stedelijke omgeving gemiddeld slechter dan in een landelijke omgeving. Van Sark is één van de initiators van de actie ‘Tel de Zon’. Met deze actie vraagt de stichting Monitoring Zonnestroom in samenwerking met de Universiteit Utrecht zoveel mogelijk bezitters van zonnepanelen om gedurende één week bij te houden hoeveel zonnestroom er die week werd opgewekt. Deze actie loopt inmiddels drie jaar en laat zien dat de prestatieverhoudingen van de zonnepanelen goed te zijn. De spreiding van de prestaties is echter groot: er zijn systemen met een hele hoge en met een lage opbrengst.

Voor de lagere opbrengsten is volgens Van Sark veelal één, logische, oorzaak aan te wijzen: schaduw. Bomen, schoorstenen en dakkappellen zijn veel voorkomende objecten die schaduw veroorzaken en daarmee de opbrengsten van pv-systemen verlagen. Daarbij ziet de onderzoeker een trend dat systemen in de urbane omgeving – waar logischerwijs meer objecten zijn die schaduw veroorzaken – gemiddeld gezien een lagere energieopbrengst hebben dan systemen in meer landelijke omgeving.

Een positieve ontwikkeling is daarbij volgens Van Sark de toenemende prestaties van zonnepanelen door continue innovatie bij fabrikanten van zonnepanelen én omvormers. “De prestaties van zonnepanelensystemen blijven stijgen door onder meer een verbeterd rendement van zonnepanelen bij een lage lichtintensiteit en een hoger rendement van omvormers. Kritische succesfactoren voor pv-systemen zijn lastig te benoemen, maar logischerwijs is goed installeren natuurlijk essentieel. Bovendien is het zaak om de opbrengst van zonnepanelen goed te monitoren zodat eventuele problemen snel kunnen worden opgelost.”

[related_post themes=”text”]