Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 158 seconden

Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam gaan restwarmte, die vrijkomt bij de raffinaderij van Shell Pernis, leveren aan de regio Rotterdam. Het project – dat de basis is voor de eerste zogeheten 1-op-1 afspraak tussen het rijk en bedrijfsleven in het kader van het Energieakkoord – moet voldoende energie leveren om in de warmtebehoefte van 16.000 huishoudens te kunnen voorzien. Met het project is een totale investering van ongeveer €16 miljoen gemoeid, waarvan het Havenbedrijf Rotterdam ongeveer € 8 miljoen voor rekening neemt. Shell investeert in de installaties die het mogelijk maken de restwarmte uit de raffinaderij gecontroleerd af te voeren. Havenbedrijf Rotterdam investeert in de warmteleiding die zorgt voor het transport van Shell Pernis naar het bestaande warmtenet. Het Warmtebedrijf Rotterdam investeert in de aansluiting op het bestaande warmtenet, het beheer, operatie en onderhoud van het warmtenet en zorgt voor de distributie van de warmte aan haar klanten.

Dit project is op jaarbasis goed voor een energiebesparing van 0,6 petajoule wat overeenkomt met een gemiddeld vermogen van zo’n 20 megawatt (MW) dat door Shell aan het warmtenet zal worden geleverd. Dit is voldoende om in de warmtebehoefte van ongeveer 16.000 huishoudens te voorzien. Op jaarbasis kan dit de CO2-uitstoot door huishoudens tot met zo’n 35.000 ton reduceren.

Verbetering van de energie-efficiëntie is belangrijk voor Pernis en Shell Moerdijk, de productielocaties van Shell in Nederland. Het besluit om samen met andere partijen restwarmte te gaan leveren, vormt een volgende stap in het verbeteren van de efficiëntie.

‘Shell Pernis behoort nu al tot de meest energie-efficiënte raffinaderijen ter wereld’, zegt Jos van Winsen, general manager Shell Pernis. ‘Dit project moet ertoe leiden dat de netto uitstoot van CO2 van de regio Rotterdam verder zal afnemen.’

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘Na AVR is Shell het tweede bedrijf dat warmte gaat leveren aan afnemers buiten de haven. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van een groot warmtenetwerk met diverse bronnen in de haven en met afnemers in heel Zuid-Holland. Bij de industrie in de Rotterdamse haven komt veel warmte vrij die binnen de haven niet benut kan worden. Ons streven is zo veel mogelijk van die warmte via zo’n netwerk nuttig te gebruiken. Zowel fossiele als hernieuwbare warmte. Daarmee houdt zo’n netwerk ook op lange termijn zijn waarde.’

Het project is de eerste bedrijfsspecifieke afspraak tussen het bedrijfsleven en het rijk, die een bijdrage moet leveren aan het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen uit het Energieakkoord. In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Zo is er onder andere afgesproken dat de energie-intensieve industrie in 2020 voor 9 petajoule aan energiebesparing nastreeft.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken:”‘Ik waardeer de voortrekkersrol die Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam nemen bij het invullen van de ambities van het Energieakkoord. Zij zijn de eerste bedrijven in de energie-intensieve industrie die maatregelen nemen om te komen tot de in het energieakkoord afgesproken 9 petajoule energiebesparing. Ik verwacht dat in de komende maanden meer bedrijven in de energie-intensieve sector dergelijke energiebesparende afspraken zullen maken. Een win-win situatie: bedrijven dragen immers niet alleen bij aan het realiseren van de besparingsdoelen, maar verbeteren ook hun concurrentiepositie door lagere energiekosten.”

Shell Pernis

[related_post themes=”text”]