Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 97 seconden

In het Eindhovens Dagblad geeft Wim Bosch zijn opinie over de ophef die vorige week is ontstaan over de Nefit Topline ketels. Hij is oprichter van BLIIA Installaties in Bakel. “Het is vreemd dat we ons bij gebreken aan cv-ketels tot de fabrikant wenden. Als een ketelfabrikant een fabricagefout in geleverde toestellen wil corrigeren, kan hij onmogelijk alle toestellen in beeld hebben. Daar komt bij dat iedereen in Nederland een cv-toestel mag installeren en bij cv-ketels onderhoud niet verplicht is.”

“Zelfs de meest veilige ketel is een levensgevaarlijk apparaat als deze niet goed wordt geïnstalleerd of niet volgens de voorschriften wordt onderhouden”, neemt Bosch het voor Nefit op. “Daar kunnen we de fabrikant niet verantwoordelijk voor houden.” De Eindhovenaar reageerde daarmee op een eerder artikel in het Eindhovens Dagblad, waarin onder andere twee experts een toelichting gaven op hun onderzoek naar de Nefit ketels.

Wettelijke certificeringsregeling voor cv-installateurs
December jl. nog riep Uneto-VNI de overheid op vaart te maken met de invoering van een wettelijke certificeringsregeling voor cv-installateurs. Dit naar aanleiding van de aankondiging van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om zo’n regeling pas vanaf halverwege 2019 in te voeren. Voorzitter Doekle Terpstra: “Uneto-VNI vindt het belangrijk dat de nieuwe certificeringsregeling zo snel mogelijk van kracht wordt. Wij hebben ons huiswerk gedaan en zijn er klaar voor. Wat ons betreft wordt de regeling liever eerder dan later ingevoerd.”

Succes van de regeling is afhankelijk van de controle
Het nieuwe certificeringsstelsel heeft betrekking op zowel de plaatsing van de cv-ketel als op het onderhoud. Het cv-toestel zelf, maar ook de rookgasafvoer en de luchttoevoer vallen straks onder de regeling. Uneto-VNI pleit ervoor ook de gasleidingen en de plaatsing van de koolmonoxidemelder onder de certificering te brengen. De brancheorganisatie wijst erop dat het succes van de regeling afhankelijk is van de controle door de certificerende instellingen en gemeenten. Terpstra: “Zonder effectieve controle wordt deze wettelijke regeling een tandeloze tijger. Dat moeten we voorkomen.”