Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 55 seconden

In 2013 zijn er naar schatting 40.000 nieuwbouwwoningen gereedgekomen. Dat aantal neemt in 2014 naar verwachting verder af tot 35.000 stuks. Pas in 2015 zal er een ommekeer komen op de woningnieuwbouwmarkt. Dan stijgt het aantal gereedmeldingen naar 40.000. In 2016 zet dit herstel door, gedragen door een toename bij projectmatige bouwers.

Daartegenover staat echter een daling bij corporaties. In 2016 komen er naar verwachting 45.000 nieuwe woningen gereed. Dit blijkt uit de meest recente woningnieuwbouwprognoses van BouwKennis.

 

De afgelopen jaren is de uitbreiding van de woningvoorraad achtergebleven bij de huishoudensgroei. Hierdoor is de druk op de woningmarkt opgelopen, wat zich uit in een toegenomen aantal huishoudens dat geneigd is te verhuizen. Nu de economie weer langzaamaan lijkt aan te trekken, dringt de vraag zich op in hoeverre de woningnieuwbouw zal herstellen. BouwKennis verwacht een omslag op de nieuwbouwmarkt na het dieptepunt in 2014 op 35.000 gereedgemelde woningen. In 2015 en 2016 zal het aantal gereedmeldingen toenemen tot respectievelijk 40.000 en 45.000 woningen. Dit is nog altijd minder dan de jaarlijkse huishoudensgroei van circa 50.000 tot 60.000. Het gevolg is onder andere dat jongeren langer thuis wonen en alternatieve woonvormen zoals anti-kraak populair zijn.

Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl