Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 56 seconden

De orderportefeuille in de woningbouw is in april 2017 gestegen tot 10 maanden. De werkvoorraad staat hiermee op de hoogste stand sinds het begin van deze meting. Ongeveer driekwart van de bedrijven verwacht geen personeel aan te trekken, terwijl bijna een op de vier bedrijven verwacht extra personeel in dienst te nemen. Bijna zes op de tien bedrijven verwacht dat de tarieven gelijk blijven, terwijl circa 40% verwacht de tarieven te zullen verhogen. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2017 van het Economisch Instituut voor de Bouw.

In de utiliteitsbouw is de werkvoorraad stabiel gebleven op 8,5 maanden. Ongeveer drie op de vier van de bouwbedrijven gaf aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Eén op de tien bouwbedrijven ondervond stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. In de woningbouw was een tekort aan personeel de belangrijkste reden voor stagnatie in onderhanden werk. Voor de andere sectoren was dit een tekort aan orders.

Ongeveer 65% van de bedrijven bedrijven beoordelen hun huidige orderpositie als normaal, ongeveer drie op de tien bedrijven beschouwt de positie als groot.

Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 300 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.