Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 64 seconden

windmolens1Nederland wil klimaatneutraal zijn in 2050, waarbij windenergie een belangrijk onderdeel is. Ontwikkelen van nieuwe windenergieprojecten op land is complex. Er lijkt sprake te zijn van een kloof tussen ontwikkelaar, burger en overheid, met enkele projecten in Noord-Nederland als voorbeeld. Draagvlak is niet vanzelfsprekend maar wel noodzakelijk. Veel overheden worstelen daardoor met het halen van hun taakstelling. Deze situatie vraagt om een nieuwe aanpak. Tijdens het windcongres, op 4 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch  staat de dialoog met overheden, markt en omgeving centraal.

Doel is om samen de aanzet te geven tot een nieuwe, frisse aanpak die de realisatie van Wind op Land dichter bij de marktpraktijk brengt. Het windcongres is onderdeel van  Vakbeurs Energie 2016 en wordt georganiseerd in samenwerking met adviesbureaus Antea Group en Econnetic. Maurits Groen (nummer 1 van de duurzame 100) zal het congres aftrappen als keynote speaker, waarna topsprekers als Harm Reitsma (Windcentrale), Teus Baars (Zeeuwind) en Kevin Dijkers (Yard Energy), met verschillende overheden in dialoog zullen gaan over de uitdagingen waar we voor staan. De dag wordt geleid door dagvoorzitter Olof van der Gaag (directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, NVDE). Ook een uitgebreide lunch en netwerkborrel ontbreken niet.

Inschrijven voor het windcongres kan vanaf 1 augustus, reserveren kan door een e-mail met  contactgegevens te sturen naar Lisa Leeuwestein lisa@54events.nl .